PZP pre nákladný automobil: Ako získať najlepšiu ponuku pre váš kamión

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre všetkých vlastníkov vozidiel, vrátane nákladných automobilov, známych aj ako kamióny. V tomto článku sa pozrieme na to, ako získať najlepšiu ponuku PZP pre váš nákladný automobil a na čo sa sústrediť pri porovnávaní ponúk.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre nákladné automobily

Cena PZP online pre nákladné automobily sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov, ako sú:

 1. Typ a hmotnosť nákladného automobilu: Veľkosť, hmotnosť a nosnosť vášho kamióna ovplyvňujú cenu PZP. Ťažšie a väčšie nákladné automobily zvyčajne vyžadujú vyššie poistné.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Rovnako ako pri osobných automobiloch, aj pri nákladných automobiloch platí, že vodiči s viac skúsenosťami a starším vekom často získavajú nižšie ceny PZP.
 3. Používanie nákladného automobilu: Cena PZP sa môže líšiť podľa toho, ako a kde používate svoj nákladný automobil. Napríklad, ak ho používate pre medzinárodnú dopravu alebo na prepravu nebezpečných materiálov, môže to zvýšiť cenu poistného.
 4. Bezpečnostné opatrenia a zariadenia: Kamióny s dodatočnými bezpečnostnými opatreniami, ako sú alarmy, sledovacie zariadenia alebo pokročilé asistenčné systémy, môžu získať nižšie ceny PZP.

Ako nájsť najlepšiu ponuku PZP pre váš nákladný automobil

 1. Porovnajte rôzne poisťovne: Využite porovnávacie webové stránky alebo navštívte stránky jednotlivých poisťovní, aby ste porovnali ich ponuky PZP pre nákladné automobily. Vyberte si poisťovňu, ktorá ponúka najlepšie ceny a služby pre vaše potreby.
 2. Zvážte balíčky poistenia: Niektoré poisťovne ponúkajú balíčky, ktoré zahŕňajú PZP spolu s inými typmi poistenia, ako je havarijné poistenie alebo poistenie majetku. Tieto balíčky môžu priniesť úsporu oproti samostatnému získaniu jednotlivých poistení.
 3. Využite dostupné zľavy: Poisťovne často ponúkajú zľavy pre zákazníkov, ktorí splnia určité požiadavky, ako napríklad dlhodobých klientov, spoločnosti s viacerými vozidlami alebo vodičov, ktorí absolvujú školenia v bezpečnej jazde. Zistite, aké zľavy sú vám k dispozícii a či na ne máte nárok.
 4. Prehodnoťte svoju situáciu: Ak sa vaše okolnosti zmenili, môže to mať vplyv na cenu vášho PZP. Napríklad, ak ste zmenili svoju obchodnú činnosť, mali by ste informovať svoju poisťovňu a zistiť, či to ovplyvní vašu cenu PZP.
 5. Negociujte s poisťovňou: Ak nájdete lepšiu ponuku od konkurenčnej poisťovne, môžete sa pokúsiť vyjednať lepšie podmienky so svojou súčasnou poisťovňou. Mnohé poisťovne sú ochotné prispôsobiť sa, aby si udržali zákazníkov.

Pri výbere PZP pre váš nákladný automobil je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú cenu poistného. Dôkladným porovnávaním ponúk a zohľadnením dostupných zliav, balíčkov poistenia a zmien vo vašej situácii môžete nájsť najlepšiu ponuku pre váš kamión. Nezabudnite komunikovať so svojou poisťovňou, pokiaľ sa vaše okolnosti zmenia, aby ste zabezpečili správne pokrytie a udržali si čo najnižšiu cenu PZP pre váš nákladný automobil.

PZP: Tabuľka cien a ako nájsť najlepšiu ponuku

Pri hľadaní povinného zmluvného poistenia (PZP) je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú cenu poistného. V tomto článku sa dozviete, aké faktory ovplyvňujú cenu PZP a ako nájsť najlepšiu ponuku pre vaše vozidlo.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP

Pri určovaní ceny PZP poisťovne zohľadňujú rôzne faktory, medzi ktoré patria:

 1. Typ vozidla: Ceny PZP sa líšia podľa typu vozidla, značky, modelu a objemu motora. Vo všeobecnosti platí, že čím väčšie a výkonnejšie vozidlo, tým vyššie poistné.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladí a začínajúci vodiči často platia vyššie poistné, pretože majú vyššie riziko nehôd.
 3. Miesto bydliska: Vodiči žijúci v mestských oblastiach, kde je väčšia hustota premávky, zvyčajne platia vyššie poistné než tí, ktorí žijú v menej zaťažených oblastiach.
 4. Používanie vozidla: Poisťovne zohľadňujú aj to, ako často a na aký účel vozidlo používate. Vodiči, ktorí jazdia veľa kilometrov alebo používajú vozidlo na pracovné účely, môžu čeliť vyšším poistným.
 5. História poistenia a škôd: Vaša história poistenia a škôd môže tiež ovplyvniť cenu PZP. Vodiči s dlhodobou históriou bez škôd zvyčajne získavajú lepšie ceny na poistnom.

Ako nájsť najlepšiu ponuku PZP

Pri hľadaní najlepšej ponuky PZP postupujte nasledovne:

 1. Porovnajte ponuky: Navštívte webové stránky poisťovní alebo porovnávacie portály, kde nájdete tabuľku cien PZP pre rôzne poisťovne. Porovnajte ponuky a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.
 2. Zvážte zľavy: Poisťovne často ponúkajú zľavy pre dobrých vodičov, členov určitých skupín alebo vodičov, ktorí absolvujú školenia v bezpečnej jazde. Zistite, aké zľavy sú vám k dispozícii a či na ne máte nárok.
 3. Zvážte balíčky poistenia: Niektoré poisťovne ponúkajú balíčky poistenia, ktoré zahŕňajú PZP spolu s inými typmi poistenia, ako je havarijné poistenie alebo poistenie majetku. Zvážte, či by pre vás bolo výhodné získať viac druhov poistenia od jednej poisťovne.
 4. Prehodnoťte svoju situáciu: Ak sa vaše okolnosti zmenili, môže to mať vplyv na cenu vášho PZP. Napríklad, ak ste sa presťahovali do oblasti s menším rizikom dopravných nehôd, mali by ste informovať svoju poisťovňu a zistiť, či to ovplyvní vašu cenu PZP.
 5. Negocujte s poisťovňou: Ak nájdete lepšiu ponuku od konkurenčnej poisťovne, môžete sa pokúsiť vyjednať lepšie podmienky so svojou súčasnou poisťovňou. Mnohé poisťovne sú ochotné prispôsobiť sa, aby si udržali zákazníkov.

Pri výbere PZP je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú cenu poistného. Tabuľka cien PZP vám môže pomôcť porovnať ponuky a nájsť najlepšiu ponuku pre vaše vozidlo. Nezabudnite zohľadniť zľavy, balíčky poistenia a prípadné zmeny vo vašej situácii, ktoré môžu mať vplyv na cenu PZP. Dôkladným preskúmaním možností a vyjednávaním s poisťovňami môžete ušetriť peniaze na svojom povinnom zmluvnom poistení.

PZP pre prívesný vozík: Ako zabezpečiť poistenie pre váš príves

Pri vlastníctve a používaní prívesného vozíka je dôležité mať platné povinné zmluvné poistenie (PZP). V tomto článku sa dozviete, prečo je PZP dôležité pre prívesné vozíky, ako získať najlepšiu ponuku a aké sú povinnosti vlastníka prívesného vozíka.

Dôležitosť PZP pre prívesné vozíky

PZP je povinné pre všetky motorové vozidlá, vrátane prívesných vozíkov. PZP chráni vás a ostatných účastníkov cestnej premávky pred finančnými následkami, ak spôsobíte dopravnú nehodu. Poistenie kryje škody spôsobené tretím stranám, ako napríklad zranenia alebo poškodenie majetku.

Ako získať PZP pre váš prívesný vozík

 1. Porovnanie ponúk: Navštívte webové stránky poisťovní alebo porovnávacie portály, aby ste získali prehľad o dostupných ponukách PZP pre prívesné vozíky. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
 2. Vyplnenie žiadosti: Vyplňte online žiadosť o PZP pre váš prívesný vozík, kde poskytnete údaje o prívese, ako sú značka, model a hmotnosť, a o vás ako o vlastníkovi.
 3. Uzavretie zmluvy: Po obdržaní ponuky od poisťovne uzavrite zmluvu a zaplaťte poistné. Pre istotu si skontrolujte podmienky zmluvy a uistite sa, že rozumiete rozsahu poistenia.

Povinnosti vlastníka prívesného vozíka

Ako vlastník prívesného vozíka máte určité povinnosti:

 1. Udržiavať platné PZP a mať doklad o poistení pri sebe pri používaní prívesného vozíka.
 2. Pri zmene vlastníka alebo zrušení registrácie prívesného vozíka informovať svoju poisťovňu a príslušné úrady.
 3. Dodržiavať zákony a predpisy týkajúce sa prívesných vozíkov a ich prevádzky.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnou súčasťou vlastníctva a prevádzky prívesných vozíkov. Zabezpečuje finančnú ochranu pre vás a ostatných účastníkov cestnej premávky v prípade dopravnej nehody. Pri hľadaní PZP pre váš prívesný vozík je dôležité porovnať rôzne ponuky a vybrať poisťovňu, ktorá ponúka najlepšie ceny a služby pre vaše potreby.

Nezabudnite dodržiavať svoje povinnosti ako vlastník prívesného vozíka, vrátane udržiavania platného PZP, informovania poisťovne a úradov o zmene vlastníka alebo zrušení registrácie vozidla, a dodržiavania príslušných predpisov. Týmto krokom zabezpečíte svoju bezpečnosť a zodpovednosť na ceste, ako aj chránite svoju investíciu do prívesného vozíka.

PZP pre motocykle: Ako chrániť svoju dvojkolesovú investíciu

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel, vrátane motocyklov, motorky alebo skútrov. V tomto článku sa dozviete, čo PZP pre motocykle zahŕňa, ako získať najlepšiu ponuku a aké sú základné povinnosti vlastníka dvojkolesového vozidla.

PZP a dvojkolesové vozidlá: Prečo je to dôležité?

PZP chráni vás a ostatných účastníkov cestnej premávky pred finančnými následkami, ak spôsobíte dopravnú nehodu. PZP kryje škody spôsobené tretím stranám, ako napríklad zranenia alebo poškodenie majetku. Je dôležité mať PZP aj pre motocykle a skútre, pretože aj tieto vozidlá predstavujú riziko na cestách.

Ako získať PZP pre svoju motorku alebo skúter

 1. Porovnanie ponúk: Navštívte webové stránky poisťovní alebo porovnávacie portály na PZP online, aby ste získali prehľad o dostupných ponukách na PZP pre motocykle. Hľadajte poisťovne, ktoré sa špecializujú na dvojkolesové vozidlá, aby ste získali najlepšiu cenu a krytie.
 2. Vyplnenie formulára: Vyplňte žiadosť o PZP pre svoju motorku alebo skúter, kde poskytnete údaje o vozidle, ako je značka, model a objem motora, a o vás ako o vlastníkovi.
 3. Uzavretie zmluvy: Po obdržaní ponuky od poisťovne uzavrite zmluvu a zaplaťte poistné. Pre istotu si skontrolujte podmienky zmluvy a uistite sa, že rozumiete rozsahu poistenia.

Povinnosti vlastníka motocykla alebo skútra

Ako vlastník motocykla alebo skútra máte určité povinnosti:

 1. Udržiavať platné PZP a mať doklad o poistení pri sebe počas jazdy.
 2. Pri zmene vlastníka alebo zrušení registrácie vozidla informovať svoju poisťovňu a príslušné úrady.
 3. Dodržiavať zákony a predpisy týkajúce sa dvojkolesových vozidiel a ich prevádzky.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležitou súčasťou vlastníctva a prevádzky motocyklov, motorky a skútrov. Zabezpečuje finančnú ochranu pre vás a ostatných účastníkov cestnej premávky v prípade dopravnej nehody. Pri hľadaní PZP pre svoje dvojkolesové vozidlo je dôležité porovnať rôzne ponuky a vybrať poisťovňu, ktorá ponúka najlepšie ceny a služby pre vaše potreby.

Nezabudnite dodržiavať svoje povinnosti ako vlastník dvojkolesového vozidla, vrátane udržiavania platného PZP, informovania poisťovne a úradov o zmene vlastníka alebo zrušení registrácie vozidla, a dodržiavania príslušných predpisov. Týmto krokom zabezpečíte svoju bezpečnosť a zodpovednosť na ceste, ako aj chránite svoju investíciu do motocykla alebo skútra.

Výpoveď PZP: Ako ukončiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovené poistenie pre všetkých držiteľov motorových vozidiel. Môže však prísť čas, keď budete chcieť ukončiť svoje PZP, napríklad pri predaji vozidla alebo pri zmene poisťovne. V tomto článku sa dozviete, ako správne vypovedať PZP a aké sú dôležité termíny a postupy, ktoré musíte dodržiavať.

Dôvody na výpoveď PZP

Medzi bežné dôvody na výpoveď PZP patrí:

 1. Predaj alebo darovanie vozidla
 2. Zmena poisťovne kvôli lepšej ponuke z PZP online
 3. Zrušenie registrácie vozidla

Postup pri výpovedi PZP

Ak sa rozhodnete vypovedať svoje PZP, postupujte nasledovne:

 1. Získajte výpovedný formulár: Navštívte webovú stránku svojej poisťovne alebo zastavte sa na pobočke a získajte výpovedný formulár. Formulár môže byť k dispozícii aj na stiahnutie na webe poisťovne.
 2. Vyplňte výpovedný formulár: Poskytnite všetky potrebné údaje, vrátane údajov o vozidle a vašich osobných údajov, ako aj dôvod výpovede. Dôkladne si prečítajte pokyny a podmienky.
 3. Podpíšte a odošlite výpovedný formulár: Podpíšte výpovedný formulár a odošlite ho svojej poisťovni. Môžete ho poslať poštou alebo osobne doručiť na pobočku poisťovne. Uistite sa, že si necháte potvrdenie o doručení výpovede.
 4. Dodržiavajte výpovednú lehotu: Výpovedná lehota pre PZP je zvyčajne 1 mesiac, čo znamená, že poistenie sa ukončí o mesiac po doručení výpovede. Počas tejto doby musíte naďalej platiť poistné.

Dôležité termíny a upozornenia

 • Výpoveď PZP môžete podať kedykoľvek počas trvania poistnej zmluvy. Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede poisťovni.
 • Počas výpovednej lehoty je potrebné udržiavať platné PZP, pretože jazda bez poistenia je nezákonná a môže viesť k pokutám alebo iným sankciám.
 • Ak plánujete zmeniť poisťovňu, uistite sa, že uzavriete novú poistnú zmluvu ešte pred skončením starej. Takto zabránite obdobiu bez poistenia.
 • Po ukončení PZP pri predaji alebo darovaní vozidla je potrebné informovať aj dopravný inšpektorát o zmene vlastníka vozidla.
 • Ak zrušíte registráciu vozidla, nezabudnite informovať svoju poisťovňu, aby mohla ukončiť poistenie. V niektorých prípadoch môžete byť oprávnení na vrátenie časti už zaplateného poistného.

Výpoveď PZP môže byť potrebná v rôznych situáciách, ako napríklad pri zmene poisťovne, predaji vozidla alebo zrušení registrácie vozidla. Dodržiavajte správny postup pri vypovedaní PZP a dodržujte výpovednú lehotu, aby ste sa vyhli problémom súvisiacim s jazdou bez platného poistenia. Nezabudnite informovať príslušné úrady o zmene vlastníka alebo zrušení registrácie vozidla a udržujte si prehľad o platnosti svojho PZP.

Havarijné poistenie: Ochrana vášho vozidla pred nepredvídanými udalosťami

Havarijné poistenie je dobrovoľná forma poistenia, ktorá poskytuje ochranu pre váš automobil v prípade poškodenia alebo straty v dôsledku rôznych udalostí. Tento článok vám poskytne prehľad o tom, čo havarijné poistenie zahŕňa, ako si ho môžete vybrať a prečo by ste mali zvážiť jeho uzavretie.

Rozsah krytia havarijného poistenia

Havarijné poistenie poskytuje krytie pre škody na vašom vozidle spôsobené rôznymi príčinami, vrátane:

a) Dopravné nehody: Havarijné poistenie pokrýva škody na vašom vozidle spôsobené dopravnou nehodou, či už ste boli vinný alebo nie.

b) Prírodné živly: Škody spôsobené prírodnými živlami, ako sú búrky, povodne, požiare alebo zosuvy pôdy, sú zahrnuté v havarijnom poistení.

c) Krádež: Havarijné poistenie kryje stratu alebo poškodenie vozidla v dôsledku krádeže alebo pokusu o krádež.

d) Vandalizmus: Poškodenie vozidla spôsobené úmyselnými činmi tretích osôb, ako je napríklad vandalizmus, je tiež kryté havarijným poistením.

e) Stret so zverou: Havarijné poistenie pokrýva škody na vozidle spôsobené stretom so zverou, ako sú srnky alebo diviaky.

Výber havarijného poistenia

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť nasledujúce faktory:

a) Úroveň krytia: Zvažte, aký typ krytia potrebujete. Môžete si vybrať medzi základným krytím (napr. len pre krádež) alebo komplexným krytím, ktoré zahŕňa široké spektrum udalostí.

b) Franchíza: Franchíza je suma, ktorú musíte zaplatiť pri každej poistnej udalosti, než poisťovňa pokryje zvyšok nákladov. Vyššia franchíza môže znamenať nižšiu cenu poistného, ale môže sa tiež premeniť na vyššie náklady.

Ako porovnávať ponuky havarijného poistenia

Pri hľadaní najlepšej ponuky havarijného poistenia je dôležité porovnať niekoľko faktorov:

a) Cena poistného: Zistite, koľko budete musieť zaplatiť za poistenie. Porovnajte ceny rôznych poisťovní a zvážte, či sú v súlade s úrovňou krytia, ktorú potrebujete.

b) Povest poisťovne: Skúmajte reputáciu poisťovní, s ktorými uvažujete o uzavretí poistenia. Pozrite sa na recenzie od ostatných zákazníkov a zistite, aké sú skúsenosti s riešením poistných udalostí a zákazníckou podporou.

c) Dodatočné výhody: Niektoré poisťovne ponúkajú dodatočné výhody, ako napríklad asistenčné služby, zľavy na opravy alebo úhradu nákladov na náhradné vozidlo. Zistite, aké výhody sú zahrnuté v ponuke a či sú pre vás dôležité.

Ako uzavrieť havarijné poistenie

Ak ste sa rozhodli uzavrieť havarijné poistenie, postupujte nasledovne:

a) Vyplňte žiadosť: Poskytnite potrebné údaje o vašom vozidle a o vás ako vlastníkovi vozidla. Tieto údaje môžu zahŕňať značku a model vozidla, rok výroby, objem motora, výkon a podobne.

b) Zvoľte si úroveň krytia a franchízu: Na základe vašich potrieb si vyberte úroveň krytia a franchízu. Majte na pamäti, že vyššia franchíza môže znamenať nižšiu cenu poistného, ale aj vyššie náklady pri poistnej udalosti.

c) Uzavrite zmluvu: Po odsúhlasení ponuky a overení všetkých údajov uzavrite zmluvu s vybranou poisťovňou. Poistnú zmluvu si dôkladne prečítajte a uistite sa, že rozumiete všetkým podmienkam.

d) Zaplaťte poistné: Zaplaťte poistné v súlade s podmienkami zmluvy. Poistenie začína platiť od dátumu uvedeného v zmluve, za predpokladu, že bolo zaplatené poistné.

Havarijné poistenie je dobrovoľná forma poistenia, ktorá chráni vaše vozidlo pred škodami alebo stratou v dôsledku rôznych udalostí. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť úroveň krytia, franchízu a cenu poistného. Porovnávajte ponuky od rôznych poisťovní a zohľadnite ich reputáciu a dodatočné výhody, ktoré ponúkajú.

Keď sa rozhodnete pre najlepšiu ponuku, vyplňte žiadosť, uzavrite zmluvu a zaplaťte poistné. Uistite sa, že rozumiete všetkým podmienkam zmluvy a starostlivo sledujte platnosť poistenia.

Havarijné poistenie vám môže poskytnúť pokoj mysle a finančnú ochranu v prípade, že sa vaše vozidlo poškodí alebo stratí. Zvážte uzavretie havarijného poistenia, aby ste boli chránení pred nepredvídanými udalosťami a udržali si svoj automobil v optimálnom stave.

PZP online ako najlepšia alternatíva poistenia

Online porovnávače cien sú čoraz obľúbenejšiePoradil vám niekto, aby ste si povinné zmluvné poistenie hľadali na internete? Alebo ste tu len z vlastnej zvedavosti? Každopádne bol tento krok veľmi správny, pretože cena cez online PZP z Uzavripzp je tá najlacnejšia, ktorú dokážete nájsť. S konkrétnymi dôvodmi nášho tvrdenia vás oboznámime nižšie. Teraz si však povedzme, prečo tento typ poistenia nezanedbávať. Zákonné poistenie by ste nemali vynechať zo zoznamu vašich povinností hlavne z toho dôvodu, že ho určuje zákon. Vzťahuje sa na:

 • motorové vozidlá s evidenčným číslom (automobil, motocykel),
 • nemotorové vozidlá s evidenčným číslom (prívesný vozík)
 • ako aj na niektoré motorové vozidlá bez evidenčného čísla (vysokozdvižné vozíky, špeciálne poľnohospodárske prístroje).

Snažte sa nezanedbať ani jeden typ poistenia vozidla a takisto sa snažte kontrolovať dátumy konca vašich súčasných poistení.

V prípade, že poistenie nemáte uzatvorené a budete kontrolovaný hliadkou Policajného zboru, tá vás môže pokutovať. A to čiastkami vyššími ako býva suma za ročné povinné zmluvné poistenie. A to nie je všetko. Pretože ak s nepoistením vozidlom spôsobíte dopravnú nehodu a škodu jednému alebo viacerým vozidlám, okrem tejto škody budete musieť zaplatiť aj pokutu za nerešpektovanie zákonných nariadení. Takéto pokuty môžu presiahnuť aj milióny eur. Preto sa neulakomte na zopár desiatok eur a pre vaše dobro si toto poistenie uzatvorte čo najskôr. Teda ak ho stále ešte nemáte.

Najlacnejšie PZP na auto je online

Ak hľadáte najlacnejšie poistenie auta, sústreďte sa prvotne na PZP online. Stačí ak si kliknete na označený odkaz a uistíte sa, že naše tvrdenie nie je vôbec prehnané. Budete presmerovaný na stránku, ktorá spolupracuje s niekoľkými poisťovacími spoločnosťami. Funguje tak, že po zadaní niekoľkých údajov ohľadom vozidla, ktoré chcete poistiť, vám systém vygeneruje porovnanie poistenia auta jednotlivých poisťovní. Z nich si môžete vybrať také, ktoré vám najviac vyhovuje. PZP online môžete vyskúšať len tak, zo zvedavosti, to znamená, bez toho, aby ste boli nútený si nejaké poistenie cez kalkulačku zvoliť. Jedine takto prídete na všetky jeho výhody. Ak váhate nad tým, či ho vyskúšať, hoci aj nezáväzne, poskytneme vám dva hlavné dôvody, prečo sa spoliehať práve na tento spôsob požiadania o povinné zmluvné poistenie auta.

Cez internet dnes vybavíte prakticky všetkoPZP online je výhodné, pretože ušetrí váš čas. Koľko pobočiek poisťovacích spoločností sa nachádza vo vašom meste? Jedna alebo dve? Alebo možno žiadna? Ak by ste chceli zistiť cenové ponuky viacerých agentúr, zabralo by vám to nielen niekoľko hodín času, ale aj niekoľko dní, ak plánujete jednotlivé stretnutie absolvovať po príchode z práce. Treba brať do úvahy aj fakt, že aj spoločnosti majú istú otváraciu dobu, zatiaľ čo s PZP online sa nemusíte strachovať, že vám zabuchne dvere pred nosom. Týmto spôsobom si môžete o vaše zákonné poistenie auta požiadať doslova aj o polnoci. Do jedného jediného formulára vypíšete niekoľko údajov týkajúcich sa vášho vozidla a do 10 minút máte presné porovnanie jednotlivých ponúk z viacerých poisťovacích spoločností. Ostane vám už len sa rozhodnúť, ktoré poistenie je pre vás výhodnejšie.

Ušetrí nielen peniaze…

PZP online je najlacnejšie a okrem iného ušetrí vaše peniaze aj z iného hľadiska. Každý pracovník v kamennej pobočke poisťovacej spoločnosti vám bude tvrdiť, že to ich poistenie je najlacnejšie a najlepšie. Ak si nepochodíte aj ostatných, nebudete vedieť, či to je pravda alebo nie. Alebo stačí, ak sa spoľahnete na PZP online, ktoré vám toto tvrdenie vyvráti, prípadne potvrdí. Po zadaní údajov o vozidle vám vybehne porovnanie povinného zmluvného poistenia, ktoré vám dokáže, že to isté poistenie sa môže v jednotlivých spoločnostiach líšiť až v stovkách eur. Hľadáte najlacnejšie poistenie na Fiat? Alebo na Mitsubishi? Alebo na inú značku? Jednoznačne ho získate online.

Vyššie sme sa zmienili o tom, že PZP online ušetrí vaše peniaze aj z iného hľadiska. Z akého? Táto úspora súvisí s úsporou času, a to konkrétne s cestovaním do kamenných pobočiek, ktoré môže opäť predstavovať finančné straty buď za dopravu verejným dopravným prostriedkom alebo autom. Takže neušetríte „len“ niekoľko stoviek za samotné poistenie auta, ale ešte aj niekoľko desiatok eur za ušetrenú cestu. Tak prečo nevyužiť tento šetrný spôsob požiadania?

Porovnanie PZP

PZP online funguje na základe porovnania jednotlivých ponúk poisťovacích spoločností. Do formulára na stránke, ku ktorej sme vám dali prístup vo vyššie označenom linku, treba vpísať niekoľko údajov, pomocou ktorých vám budú vypočítané jednotlivé ponuky spoločností. Ide o údaje ohľadom vozidla, ktoré chcete poistiť, ako aj o údaje o majiteľovi vozidla.

V prvom rade si musíte vybrať typ vozidla, a to či ide o:

 • osobný automobil do 3,5 tony,
 • o motocykel,
 • o prívesný vozík
 • alebo o dodávku do 3,5 tony.

Ďalej nasleduje vypísanie konkrétnejších údajov ako napr.:

 • miesto, kde sa momentálne vozidlo nachádza,
 • účel jeho využitia,
 • počet kilometrov najazdených za rok,
 • značka a model vozidla,
 • rok jeho výroby,
 • najväčšia prípustná hmotnosť,
 • prevádzková hmotnosť,
 • objem a výkon motora
 • lebo aj typ paliva vozidla.

V druhom kroku, ale stále v tom istom formulári, je potrebné vypísať údaje o vás resp. o majiteľovi vozidla, ktoré chcete poistiť:

 • dátum narodenia,
 • dátum získania vodičského preukazu,
 • číslo tohto preukazu,
 • či ste už niekedy spôsobili nejakú nehodu, ak áno, ako dlho ste už žiadnu nehodu nemali,
 • mesto a PSČ miesta, kde bývate.

Cenu poistenia tieto údaje neovplyvňujú, až na spôsobenú nehodovú udalosť, no môžu ju ovplyvniť napríklad to, či máte dieťa do 15 rokov, účet v OTP banke, či platíte nejaký iný druh poistenia, odkedy chcete, aby poistenie auta platilo, prípadne či máte už niekde dané vozidlo poistené.

Oplatí sa teda?

Po vyplnení všetkých údajov len kliknete na „porovnať ceny“ a o niekoľko sekúnd vám vybehne viacero ponúk na vaše vozidlo. Z nich si môžete, ale nemusíte, vybrať tú, ktorá sa vám najviac pozdáva. Kliknete na danú ponuku a vypíšete vašu mailovú adresu, na ktorú vám bude doručený návrh zmluvy, jej podmienky, údaje na zaplatenie poistného, ako aj zelená karta, ktorá však bude platiť len 30 dní. Do tejto doby je potrebné toto poistenie zaplatiť, ináč zanikne. Ak ste už poistenie zaplatili, do niekoľkých dní vám bude poštou doručená originál zelená karta, s ktorou už môžete vaše vozidlo naplno využívať aj v zahraničí.

Presvedčili sme vás o výhodách online žiadosti? Ak nie, viac informácií si môžete naštudovať tu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3842 , ktorá sa takisto venuje tejto populárnej téme, akou je PZP online.

Kalkulačka rizikového poistenia

Rizikové životné poistenie je najlepšou voľbouUvažujete nad zabezpečením úskalí života, ktoré na každého dennodenne číhajú? Obchádzali vás doteraz tieto nepríjemné situácie? Alebo veľmi nie a práve to je dôvod, prečo nad ním uvažujete? V tomto článku si povieme, z akého dôvodu sa oplatí rizikové životné poistenie uzatvoriť, aké by malo krytie a prečo si skutočne sadnúť na zadok a preskúmať jeho jednotlivé ponuky, možno aj pomocou online kalkulačky.

Porovnanie online

Povedzme si najprv o tom, kde zohnať porovnanie rôznych ponúk, pretože pre drvivú väčšinu Slovákov je práve otázka peňazí najväčším kritériom pri výbere skoro každého produktu či služby. Ak patríte k vyššie zmienenej skupine ľudí, a teda k 99,9%, k dispozícií je vám online kalkulačka rizikového poistenia, ktorá vám zobrazí cenové ponuky rôznych poisťovacích spoločností podľa vami zadaných a žiadaných kritérií. Tie môžu začať už od niekoľkých centov na jeden deň. Samozrejme, výsledky sa zobrazia podľa toho, v akých intervaloch chcete platiť (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne). Väčšinou však fungujú mesačné splátky. Nejde teda o žiaden fyzický nástroj, ktorý funguje ako klasická matematická kalkulačka. Táto pomôcka obsahuje každú a jednu ponuku viacerých poisťovní, ktorých cena sa vám zobrazí po tom, čo cez internet vypíšete všetky potrebné informácie a odošlete ich.

Prečo online? Pretože osobná kalkulačka rizikového životného poistenia neexistuje. Ledaže by ste si ju chceli urobiť tak, že tento nástroj budete tvoriť vy prípadne vami poverená ochotná osoba, pretože v rámci tohto prieskumu si budete musieť vyčleniť veľa času. Nie sú to len omáčky, ale pravda. Na stretnutie v jednej spoločnosti budete potrebovať približne 20-30 minút času. Podľa toho do koľkých pobočiek plánujete ísť, sa čas strávený v nich bude hromadiť a skutočne sa dostanete až na hodiny. Pripočítajte čas presunu z domu do pobočky a presuny medzi jednotlivými kamennými pobočkami.

Kalkulačka rizikového životného poistenia vám urobí hromadné online porovnanie všetkých možných ponúk pre vás do niekoľkých minút. Zobrazí vám krytie jednotlivých ponúk, ale aj ich cenu. Pekne systematicky môžete vidieť, že cenové ohodnotenie ponuky s nižším krytím udalostí je niekedy oveľa drahšie ako nejaká komplexnejšia ponuka.

Tak pre ktoré sa teda rozhodnúť?Neviete sa rozhodnúť?

Zobrazila vám online kalkulačka rizikového životného poistenia porovnanie ponúk viacerých poisťovacích spoločností, no vy sa stále neviete rozhodnúť, ktoré by bolo pre vás to najsprávnejšie? Ak je pre vás najdôležitejšia otázka peňazí, tak pravdepodobne pomoc nebudete potrebovať, avšak aj v takomto prípade by sa hodila. Stačí ak kontaktujete akéhokoľvek nezávislého poradcu v oblasti poisťovníctva, ktorý vám svoj názor, znalosti a skúsenosti s každou poisťovňou prezradí, či už ide o negatívne alebo pozitívne. Jedného takého, ktorého pomoc je bezplatná a maximálne objektívna, môžete nájsť aj na špecializovanej stránke, ku ktorej sa môžete dostať po kliknutí na hore označené slovné spojenie.

Ak sa skutočne potrebujete poradiť, neskúšajte to pri poisťovacích agentoch, ktorí sú zamestnancami konkrétnych firiem. Budú sa vás snažiť nalákať na ich stranu, hoci to pre vás nemusí byť veľmi výhodné. Ale keďže takýto pracovníci majú dar reči, dokážu vás presvedčiť aj o tom, že Slnko sa točí okolo Zeme. Pochopiteľne môže ísť o profesionálov, ale iba v tej ich oblasti a konkrétnej pobočke.

Viete, čo je to?

Tému sme začali finančnou otázkou, pretože pre väčšinu spotrebiteľov sa javí byť najdôležitejšia. Ale možno by sme mohli tento produkt aj vysvetliť. Rizikové životné poistenie je taký produkt, ktorý vám umožňuje poistiť si svoj život pre prípad smrti alebo úrazu. Ak však zomriete, tak týmto produktom zabezpečujete skôr svojich blízkych, ktorým je, v prípade uskutočnenia tejto udalosti, vyplatená určitá čiastka, ktorú ste si s poisťovňou dohodli. Je odporúčané hlavne všetkým hlavným živiteľom rodín, ktorých strata príjmu v prípade smrti (ale aj bez nej) by mohla mať fatálne následky pre zvyšok ich rodiny. Pri uskutočnení úrazu je čiastka vyplatená vám.

Rizikové životné poistenie je skutočne veľmi užitočným produktom, pretože má na starosti to, aby vaša rodina nemusela hľadať prostriedky na financovanie pohrebu, ak by ste náhodou zomreli. Jeho uskutočnenie môže stáť až tisíce eur, čo vám zo začiatku môže prísť ako nonsens, ale je to pravda. Ak teda nemáte nejaké špeciálne sporenie, ak nie ste finančne zahojený alebo ak si neukladáte peniaze na iné tajné miesto, ku ktorému by mali vaši blízki po vašom úmrtí prístup, mali by ste zvážiť rizikové životné poistenie.

Nemajte strach z nečakaných udalostíBojíte sa aj iných udalostí?

K základnému balíčku rizikového životného poistenia (pre prípad smrti) si môžete pripoistiť a teda aj priplatiť iné poistné riziká, ktorými môžu byť vyššie zmienený úraz, strata zamestnania, zdravie / choroba, invalidita, no do vašej zmluvy môžete zahrnúť aj iných členov vašej rodiny, akými sú napríklad deti. Práve deti vedia toho navystrájať až-až a úrazy ich stretávajú oveľa častejšie než „obozretných“ dospelých. Samozrejme obozretnosť a opatrnosť nie sú dostatočnými kritériami na to, aby ste zabránili úrazu, inej nehode či dokonca smrti.

Rizikové životné poistenie slúži hlavne na zabezpečenie vašej rodiny po vašom nenávratnom odchode. Ak si jeho krytie rozšírite, peňazí z neho sa môžete „tešiť“ aj vy. Pomocou kalkulačky si môžete jednotlivé ponuky porovnať. Ak by ste nad ním stále váhali, nezabúdajte na pomoc bezplatného nezávislého odborníka na vyššie zmienenej stránke alebo iný zaujímavý článok o rizikovom životnom poistení si môžete prečítať aj v inom príbuznom článku.

PZP kalkulačka a výpočet ceny

Kalkulačkou vyrátate cenu v každej z poisťovní

Počuli ste už niekde o nástroji PZP kalkulačka? Ak nie, tak v tomto článku sa dozviete, čo to je a ak áno, možno vám povieme niečo nové. Ale určite vám povieme, ktorá je najlepšia a najpresnejšia. Takže zvykneme ju nazývať aj poistná, pretože tento nástroj sa bude týkať výpočtu ceny povinného zmluvného poistenia. Pomocou tohto nástroju si môžete vypočítať cenu poistenia na:

Všetko toto a ešte viac vám poskytne aj pzp kalkulačka. Je zameraná špeciálne na poistenia rôzneho druhu. Hlavne ak sa tento typ poistenia chystáte v najbližšej, ale aj vo vzdialenej dobe uzavrieť.

Aké sú dôvody pre jej využitie?

Prečo využiť práve túto a nie inú? Hneď z viacerých dôvodov. Dúfame, že presvedčia aj vás, keďže už presvedčili mnoho zákazníkov, ktorí túto voľbu neoľutovali. Dokonca ju pozitívne ohodnotili priamo na vyššie zmienenej stránke.

výpočet ceny PZP s kalkulačkouPrvým dôvodom je, že si nemusíte zisťovať jednotlivé ponuky osobne v každej a jednej pobočke, pretože určite každú a jednu pobočku neprejdete. A tým vás nechceme podceňovať, ale sme realistickí, pretože, niekedy je problematické zájsť už len do jednej pobočky. A ak si predstavíte, že ten istý rozhovor máte absolvovať hneď niekoľkokrát, nie je to vôbec príjemná predstava.

Hlavne, ak viete, koľko času vám zaberie prejsť osobne všetky tieto pobočky. Nejde o hodiny, ale niekedy môže ísť aj o dni. Pretože otváracia doba poisťovní je cez bežný pracovný týždeň maximálne do 17:30. Tým sa už prispôsobujú pracujúcim ľuďom, ktorí väčšinou končia okolo 16:00-17:00. Takže prejsť viac poisťovní za hodinu je veľmi náročné. Hlavne, ak nie sú situované pri sebe, prípadne sa nachádzajú v rozdielnych mestách. Niekedy sa môže stať, že niektoré poisťovne pracujú aj sobotňajšie ráno. Ale ak bývate v odľahlejších častiach Slovenska, dostať sa do mesta v sobotu ráno môže byť veľmi problematické. Alebo aj úplne nereálne.

Kalkulačka na výpočet ceny PZP

Skúste a vypočítajte si PZP na auto poistnou kalkulačkou, práve tak získate najlacnejšie ponuky. Vďaka nej si nemusíte odopierať toľko voľného času, pretože zistiť ponuky jednotlivých poisťovacích agentúr si môžete z pohodlia vášho domova online, o hociktorej hodine a v hociktorý deň, a to vďaka internetu, ktorý má v súčasnosti už skoro každá domácnosť. Keďže táto stránka spolupracuje s viacerými poisťovňami, výpočet a ceny rôznych poisťovní vám vygeneruje naraz. Takže si ich môžete porovnať bez toho, aby ste si jednotlivé ceny zapisovali a následne porovnávali. Ceny z viacerých poisťovní máte pekne pod sebou, prípadne vedľa seba.

Ďalším dôvodom, prečo využiť tento nástroj je, že kalkulačka vám urobí objektívny výpočet pzp. Zistíte teda, ktoré poistenie je skutočne to najlacnejšie a koľko eur môžete v jednotlivých poisťovniach ušetriť. Je až dych vyrážajúce, keď si predstavíte, že totožné poistenia, to znamená poistenia jedného konkrétneho typu vozidla v rozdielnych poisťovniach, sa môžu líšiť až v stovkách eur. Pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť peniaze púšťať do luftu, je toto veľmi dôležitá informácia. A práve kalkulačka vám tieto jednotlivé rozdiely ukáže. Okrem toho si tento výpočet môžete vykonať aj bez toho, aby ste si nejaké poistenie vybrali. Možno ste len zvedavý a chcete vedieť, či neexistuje niečo lacnejšie.

Ušetrené peniaze môžete minúť na niečo inéAké údaje si poistná kalkulačka cez internet žiada?

Také ako kamenné pobočky poisťovní. Bude potrebná zadať nielen údaje o vozidle, ale aj niektoré údaje o majiteľovi vozidla. Začneme s tým, aké údaje o vozidle si máte na výpočet ceny pzp prichystať:

 • ako prvé je to okres/mesto, kde sa momentálne vozidlo nachádza,
 • účel jeho využitia,
 • počet kilometrov najazdených za rok,
 • značka,
 • model a rok výroby vozidla,
 • najväčšia prípustná hmotnosť,
 • prevádzková hmotnosť,
 • objem a výkon motora
 • ako aj typ paliva tohto vozidla.

Údaje o majiteľovi, ktoré sú potrebné, hoci aj pre nezáväzný výpočet sú tieto:

 • dátum narodenia
 • a dátum získania vodičského preukazu,
 • ako aj sériové číslo tohto preukazu.
 • Ďalej je dôležité zadať, či ste už niekedy spôsobili nejakú nehodu.
 • V prípade, že áno, ako dlho ste už bez nehody.

Zadať je potrebné aj mesto a PSČ miesta, kde bývate. Cenu pzp môžu ovplyvniť aj nasledujúce fakty: či máte dieťa do 15 rokov, či vlastníte účet v OTP banke, či platíte nejaký iný druh poistenia (domová poistka, životná poistka…), odkedy chcete, aby poistenie auta platilo a prípadne či máte už dané vozidlo poistené v inej poisťovni.

Dostanem aj zelenú kartu?

Ak vám pzp kalkulačka vypočítala takú cenu, nad ktorou nechcete váhať, stačí, ak na danú ponuku kliknete a môžete automaticky požiadať danú poisťovňu o poistenie. Dopíšete niekoľko potrebných údajov a na vašu mailovú adresu vám bude doručených niekoľko dokumentov, vrátane zelenej karty, s ktorou môžete legálne používať vozidlo. Bez zelenej kartičky je pohybovať sa po ceste nebezpečné, pretože v prípade kontroly vám hrozia vysoké pokuty. Daná karta je platná 30 dní, a teda dovtedy musíte zaplatiť výšku poistného, ináč vám poistenie zanikne. Po zaplatení vám bude na vašu domácu adresu doručená originál zelená karta, s ktorou môžete vaše vozidlo používať aj za hranicami Slovenska.

Boli pre vás informácie dostatočné? Ak nie, kliknite si buď na vyššie uvedenú stránku alebo na tento odkaz, ktorý sa rovnako venuje téme PZP kalkulačka.

Poistenie auta online

Nestrácajte zbytočne čas a šetrite financieOdkedy už hľadáte vhodné poistenie auta? Deň? Týždeň? Či viac? Tak teraz už môžete pátranie ukončiť, pretože v tomto článku vám povieme, kde nájdete nielen vhodné, ale to najvhodnejšie a najlacnejšie poistenie auta má Uzavripzp. Možno ste už pochodili niekoľko poisťovní a jednotlivé ponuky sa vám až tak nepáčili. Prípadne máte nejakého favorita. Ale pokiaľ si nezistíte všetky ponuky na trhu, neodporúčali by sme vám uzavrieť takú, s ktorou nie ste úplne spokojný. Po prípade, ak hľadáte najlacnejšie riešenie, neuzatvárajte nič, ak nemáte istotu, že práve tá ponuka je tá naj. Dnes vám ponúkame také, ktoré splní každé vaše očakávanie. Kliknite si na označený link a iný spôsob už ani nebudete chcieť využiť. Budete presmerovaný na stránku, ktorá vám ponúka online ponuky od rôznych sprostredkovateľov poistenia.

Poistenie online a jeho porovnanie

Prečo sa niektorí žiadatelia obracajú na online ponuky? Pretože online poistenie je jednoduchšie, zaberá menej času a takisto vám ponúka aj finančnú úsporu. Namiesto toho, aby ste chodili od pobočky k pobočke, stačí, aby ste sa vo vašom byte presunuli na miesto, kde máte váš počítač a prístup na internet. Zadáte si stránku, akú chcete, my vám však z vlastných skúseností odporúčame stránke, ktorá vám ušetrí ešte viac času. Plus máte možnosť priamo v nej požiadať o poistenie viacerých druhov motorových vozidiel vo viacerých poisťovniach.

Od Vášho stola vybavite všetky náležitostiKoľkokrát ste už žiadali o poistenie auta?

Raz, viackrát? A aký spôsob ste využili? Poistenie online alebo osobné stretnutie? Ak osobné stretnutie, viete, že pochodiť viacero pobočiek zaberá veľmi veľa času. Jedno sedenie môže zabrať aj polhodiny. Ak máte v pláne prejsť minimálne tri alebo štyri, len samotné konzultácie vám zaberú okolo dvoch hodín času, nehovoriac o presune sa do jednotlivých pobočiek, hlavne ak sa nenachádzajú v meste vášho bydliska, prípadne v meste práce. A čo tak online spôsob? Zapnúť počítač, vyhľadať nami odporúčanú stránku, zadať jednotlivé údaje a počkať na porovnanie pzp vám nezaberie ani 20 minút! Na jednej stránke budete mať zobrazené výsledky viacerých poisťovní, presne na typ vozidla, ktorý máte v záujme poistiť. Namiesto hodín, ktoré by ste trávili chodením po poisťovaniach, môžete buď po práci oddychovať alebo ho tráviť inými, príjemnejšími činnosťami.

Ako vás môže poistenie auta online finančne namotivovať?

Veľmi jednoducho. Šetrí váš účet hneď z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je ušetrenie niekoľkých eur za cestu do pobočky. Či už pôjdete vlastným alebo verejným prostriedkom, môže vás to ochudobniť o niekoľko eur. Neochudobní vás o žiadne úspory, keďže táto služba nie je spoplatnená a platíte len pripojenie na internet, ktoré je platené paušálne. V druhom rade vás môže namotivovať to, že prostredníctvom poistenia online zistíte, ktoré je skutočne to najlacnejšie na trhu. Nemusíte viesť polemiky, či vám jednotliví poskytovatelia klamú alebo hovoria pravdu, že práve ten produkt, ktorý vám ponúkajú, je to najlepšie a najlacnejšie. Práve vďaka online spôsobu si ich rečnícku schopnosť aj preveríte. Tak neváhajte už ani sekundu a využite porovnanie ceny. Zistíte, že rovnaké typy poistenia auta alebo iného vozidla sa môžu líšiť až v stovkách eur.

Prečo využiť porovnanie poistenia auta?

Porovnanie poistenia auta bolo špeciálne vyvinuté pre ľudí, ktorí neradi strácajú čas a ktorí sú už aj tak viac ako dosť časovo vyťažení na to, aby chodili osobne po všetkých poisťovniach. Porovnanie poistenia auta funguje na báze porovnania ponúk viacerých poisťovní. Do formulára na stránke vypíšete niekoľko údajov, ktoré sa týkajú vozidla, ktoré chcete poistiť. Môžete porovnávať ceny za automobil do 3,5 tony, motocykle, prípojné vozidlo do 750 kg, ako aj dodávku do 3,5 tony. Okrem toho treba zadať údaje o vozidle, ktoré nájdete aj v technickom preukaze vozidla. Ide konkrétne o tieto: miesto, kde sa momentálne vozidlo nachádza, účel jeho využitia, počet kilometrov najazdených za rok, značka a model vozidla, rok jeho výroby, najväčšia prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť, objem a výkon motora, ale aj typ paliva vozidla.

Vypíšte všetky potrebné údajePovinne musíte vypísať nielen údaje o vozidle, pretože cenu poistenie auta, ale aj iného druhu vozidla, ovplyvňuje aj to, kto vozidlo vlastní a kto ho bude používať, teda vaša osoba, ak ste zároveň majiteľom vozidla, ktoré chcete poistiť, resp. ktorého rozdielne finančné ponuky chcete porovnať.

Ide o údaje ako:

 • dátum narodenia majiteľa,
 • dátum získania jeho vodičského preukazu,
 • číslo tohto preukazu,
 • či ste už niekedy spôsobili nejakú nehodu, ak áno, ako dlho odvtedy ste bez nehody,
 • mesto a PSČ miesta, kde bývate.

Cenu poistenia ovplyvňuje hlavne fakt ohľadom spôsobenia nehodovej udalosti a bezškodového stavu. Formulár si vyžaduje vyplniť aj také údaje, ako napríklad:

 • či máte dieťa do 15 rokov,
 • či máte účet v OTP banke,
 • či platíte nejaký iný druh zabezpečenia,
 • ale aj odkedy chcete, aby poistenie auta, prípadne iného vozidla platilo
 • alebo či máte už niekde dané vozidlo poistené (v prípade, že s aktuálnym nie ste spokojný a hľadáte nové, výhodnejšie resp. lacnejšie riešenie).

Čo nasleduje po zadaní údajov?

Po zadaní všetkých týchto údajov si necháte vypočítať jednotlivé ceny. Výpočet môže trvať niekoľko sekúnd, ale zistenie viacerých cien sa to oplatí. Ak sa vám niektoré pozdáva, priamo v zobrazenom výsledku môžete požiadať oň. Dodáte niekoľko údajov o vás, ako napríklad vašu mailovú adresu, aby vám na ňu mohla daná poisťovňa zaslať návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie, ako aj zelenú kartu, aby ste mohli vaše vozidlo legálne používať.

Táto zelená karta je však platná len 30 dní, čo je zároveň aj doba, kedy najneskôr musíte vaše poistenie zaplatiť. V opačnom prípade vaše zaniká a vy budete vaše vozidlo používať nezákonne, keďže poistenie auta je potrebné pre každý typ vozidla s evidenčným číslom, ako aj pre špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla. Ak poistenie zaplatíte včas, poisťovňa vám doručí poštou originál zelenú karta. Zelená karta je nevyhnutná aj vtedy, ak plánujete cesty do zahraničia.

Všetky vyššie zmienené fakty sú poskytnuté v skratke, aby sme vás nezaťažovali prílišnými informáciami. Rovnako stránka, ktorú sme vám pre najlacnejšie poistenie odporúčali, je overená mnohými zákazníkmi, ktoré na nej zanechali aj pozitívne ohlasy, čo si môžete aj sami overiť. Chcete predsa len ešte viac objektívnych informácií? Viacej v ďalších článkoch.

Nový trend vo financiách – pôžička online

Ušetrite svoj čas a požiadajte o pôžičku cez internet, takýto online spôsob ponúka mnohé výhodyDoba mobilných technológií a internetu priniesla nové možnosti i do sveta financií. A to sa týka aj pôžičky online. Nielen banky, ale aj nebankové spoločnosti sa snažia prísť čo najbližšie k svojim klientom a uľahčiť im prístup k širokému portfóliu ich služieb. Pôžička cez online žiadosť je typ finančnej služby, kedy si klient môže požičať peniaze prostredníctvom internetu po vyplnení formulára. V tomto texte nebudeme hovoriť o produktoch jednotlivých bánk alebo nebankových spoločností, ale pôjde nám skôr o objasnenie fungovania pôžičiek cez internet. Vysvetlíme, aké výhody so sebou prinášajú, aký je postup pri žiadosti o pôžičku a na čo je potrebné dávať pozor, ak by ste žiadali o pôžičku touto formou.

Takmer samé výhody

Snažíte sa prísť k peniazom čo najskôr a nechcete zabíjať čas behaním po pobočkách jednotlivých spoločností a zároveň vypisovať celé kopy papierov? Práve pre Vás je pôžička online ako stvorená. Prvou výhodou tohto typu pôžičky je úspora času. V pokoji domova si dokážete porovnať ponuky jednotlivých bánk a nebankových spoločností. Vyberiete si tú, ktorá je pre Vás najideálnejšia a prostredníctvom internetu požiadate o pôžičku. Sú takmer pre každého, pretože pri ich poskytnutí veriteľ nepozerá na účel danej pôžičky a niekedy si dokonca žiadateľa ani nepreveruje v registri dlžníkov. Online formulár je vo väčšine prípadov prispôsobený tak, že je potrebné vyplniť len minimum údajov. Na začiatok poskytnete len tie informácie, ktoré sú nevyhnutné na posúdenie Vašej žiadosti. To Vám zaručuje anonymitu pri komunikácii s finančnými spoločnosťami a v prípade, ak v jednej spoločnosti nebudete spĺňať kritéria, pokojne sa môžete obrátiť na ďalšiu, ktorá Vám môže pôžičku schváliť. Nemusíte riešiť osobné stretnutia s obchodnými zástupcami, ktorí sa Vás budú snažiť presvedčiť o výnimočnosti a výhodnosti práve tej ich finančnej inštitúcie. Nebudete tak pod tlakom a podmienky pôžičky si môžete dôkladne naštudovať, aj informácie, ktoré sú uvedené „malými písmenami“, a s ktorými by Vás finančný agent zrejme neoboznámil. Poslednou a nemenej dôležitou prednosťou pôžičky online je to, že pri mnohých z nich nebudete musieť dokladovať príjem, účel pôžičky a zároveň nebudete potrebovať ručiteľa alebo dávať do zálohy Vašu nehnuteľnosť.

Celý proces vybavenia online pôžičky je veľmi jednoduchý, zvládnete ho do 5 minútPožiadať o pôžičku online je jednoduché

Keď už máte úvodný prieskum na internete za sebou a ste zorientovaní v ponuke pôžičiek od jednotlivých spoločností, môžete pristúpiť k samotnej žiadosti o pôžičku. Ako už bolo spomenuté, žiadosť o pôžičku online prebieha prostredníctvom vyplnenia online formulára na stránke danej spoločnosti alebo na stránke niektorého z jej sprostredkovateľov. Do formuláru zadávate výšku pôžičky, o ktorú máte záujem. Okrem toho pridávate svoje kontaktné údaje (meno, adresu, číslo telefónu), číslo dokladu totožnosti, svoj mesačný príjem (bez toho, aby ste ho museli dokladovať) a ešte aj číslo bankového účtu, na ktorý majú byť peniaze poslané. Potreba vypĺňať všetky tieto údaje závisí od toho, o akú sumu máte záujem. Pri rýchlych pôžičkách ihneď na malé sumy musíte poskytnúť len minimum informácií. Po odoslaní online formulára nastáva proces schvaľovania pôžičky. Dĺžka jeho trvania opäť závisí od výšky a typu pôžičky. Pri nízkych sumách je to otázka niekoľkých minút. Niektoré nebankové spoločnosti, napr. Cetelem, majú dokonca funkciu online posúdenia a výsledok žiadosti sa dozviete do 5 minút od jej odoslania. V prípade, ak žiadate o klasickú pôžičku od nejakej banky, tak sa proces posudzovania predlžuje a je možné, že budete musieť dodatočne dokladať aj potvrdenie o príjme od zamestnávateľa. Vo väčšine prípadov sú však online pôžičky rýchlym spôsobom ako získať peniaze, pretože po schválení žiadosti môžete mať financie na účte do 24 hodín.

Na čo si dať pozor pri pôžičkách cez internet?

Výhody pôžičiek cez internet sme si už objasnili, teraz sa zameriame na to, na čo je potrebné dávať väčší pozor pokiaľ uvažujete o pôžičke online. V prvom rade si dajte pozor od akej spoločnosti si peniaze chcete požičať. Pokiaľ ide o banky, tak môžete byť pokojnejší, pretože štátny dozor Národnej banky Slovenska je na tieto inštitúcie celkom prísny. Horšie je to už v prípade nebankových spoločnosti. Aj pri nich má síce svoju úlohu NBS, ktorá prideľuje licencie jednotlivým nebankovkám, no vo všeobecnosti je kontrola nebankových spoločností náročnejšia. Preto pokiaľ si chcete požičať peniaze od nebankovky, najprv si ju preverte na stránke NBS. Už to, že má nebanková spoločnosť licenciu od NBS, je do istej miery záruka jej solventnosti a dôveryhodnosti. Pri spoločnostiach bez licencie je väčšie riziko skrytých podmienok a neféroveho konania voči klientom. Ďalšou vecou, na ktorú je potrebné pamätať pri pôžičkách online je to, že je to typ pôžičky ako každý iný. Čiže má svoje podmienky, výšku úrokov, RPMN a dobu splatnosti. Výška úroku znamená, o koľko Vašu pôžičku preplatíte. Úroky sú pri každom type pôžičky iné, ale vo všeobecnosti platí, že rýchle pôžičky majú vyšší úrok ako klasické pôžičky. Preto je potrebné si dôkladne overiť aký vysoký úrok bude mať Vaša pôžička. Rovnako dôležitá je i skratka RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), ktorá v sebe zahŕňa výšku úroku spojenú so všetkými ďalšími poplatkami súvisiacimi s pôžičkou. Doba splatnosti je obdobie, za ktoré by ste mali danú pôžičku splatiť. Výška splátok priamo súvisí s dobou splatnosti, čím nižšie splátky o to dlhšie budete pôžičku splácať. Všetky tieto informácie by ste mali ovládať, pokiaľ chcete žiadať o pôžičku, pretože jednak nebudete neskôr prekvapení sumou, ktorú musíte zaplatiť a zároveň pri vzniku komplikácíi so splácaním sa dokážete vďaka podmienkam prispôsobiť, aby ste sa nedostali do problémov s neplatením a následne do registra dlžníkov, čo by Vám skomplikovalo situáciu, ak by ste žiadali o ďalšiu pôžičku v budúcnosti.

Pri online pôžičkách treba dbať na viacero dôležitých faktorovČo je teda potrebné si zapamätať o pôžičkách online?

 • mnoho výhod (rýchlosť vybavenia, jednoduchosť, anonymita, možnosť výberu)
 • je (vo väčšine prípadov) bezúčelová, bez dokladovania príjmu, bez ručiteľa, bez overovania v registri
 • môžu byť krátkodobé (do 350 €/ splatnosť do 31 dní) alebo klasické (nad 350 €/ splatnosť niekoľko mesiacov, resp. rokov)
 • žiadosť o pôžičku prebieha prostredníctvom online formulára
 • pôžičku online si žiadajte len od overených spoločností (s licenciou NBS)
 • dôkladne si naštudujte podmienky pôžičky (výšku úrokov, RPMN, dobu splatnosti)
 • dodržujte dobu splatnosti a v prípade problémov so splácaním sa hneď obráťte na poskytovateľa pôžičky
 • požičiavajte si len v prípade, keď máte istotu, že pôžičku budete schopní splatiť

Krátkodobé pôžičky na nové lodičky, či iné srandičky

Krátkodobé pôžičky sa vyznačujú krátkou dobou splatnosti a nízkymi sumami.„Krátkodobé pôžičky“ pochytili svoj názov z krátkej doby splatnosti, ktorú ponúkajú. Sú určené pre tých, ktorí sa potrebujú k peniazom dostať rýchlejšie, no zároveň nežiadajú o veľký finančný obnos. Medzi ich základné výhody patrí to, že sú bez dokladovania príjmu (väčšinou), bez zbytočného papierovania a dokonca aj bez dokladovania účelu! To znamená, že ich môžete minút aj na nové lodičky. Ak ste muž, lodičky asi nebudú predmetom vášho záujmu. Pre vás sú na iné srandičky (menšia či väčšia oprava auta, nový telefón…). O všetkých potrebných informáciách ku tejto službe si povieme nižšie.

Poskytovatelia

Krátkodobé pôžičky sú sprostredkované nebankovými subjektmi. Na trhu je ich viacero. Každý má rôzne ponuky a akcie. Je teda dôležité, aby ste si urobili prieskum a na základe vlastného úsudku uvážili, ktorá spoločnosť vám ponúka tie najlepšie podmienky. Môžete sa stretnúť aj s neserióznymi subjektmi, no ich odhalenie je na vás. Možno vám práve tieto dokážu nasľubovať najvýhodnejšiu pôžičku, avšak potom môžete tento výber veľmi ľutovať. Keď si budete myslieť, že niektorí z vami skúmaných poskytovateľov nepôsobí dôveryhodne, konzultujte stránku Národnej banky Slovenska, ktorá obsahuje zoznam tých nebankových spoločností, poskytujúcich krátkodobé pôžičky ihneď, ktoré získali licenciu, a teda nemáte dôvod sa obávať nekalých praktík. Práve tieto sú permanentne sledované vyššími orgánmi. Ak sa vám nechce hľadať, po prípade nemáte čas, pomôžeme vám. Seriózne krátkodobé pôžičky ihneď od poskytovateľa sú podrobnejšie spracované a ponúkané na stránke, ku ktorej sa dostanete po kliknutí na označené hypertextové spojenie.

Požičajú mi toľko… a pošlú mi to na účet do …

Prvou vecou, ktorá by vás mohla pri nich zaujímať, je suma, ktorú vám dokážu sprostredkovať. Majú dosť široké rozhranie. Vedia vám požičať od cca 20 eur až do 8000 eur. Samozrejme, nie každý sprostredkovateľ poskytuje takéto rozmedzie. Niektorí poskytujú „len“ do 350 eur. Ide o spoločnosti Ferratum a Pôžičkomat.

Krátkodobé pôžičky ihneď

Lenže v porovnaní s ostatnými, Ferratum, či Pôžičkomat vám vedia po schválení žiadosti poslať peniaze na váš účet do 10 minút! Čo je veľmi dôležitý faktor, ak hľadáte pôžičku ihneď. U sprostredkovateľov vyšších súm je pravdepodobné, že budete na schválenie čakať o niečo dlhšie (hodiny až dni) a rovnako aj odoslanie krátkodobej pôžičky na váš účet môže trvať dlhšie, zväčša do 72 hodín. Ak však potrebujete väčší obnos rýchlo (rýchlejšie v porovnaní s bankovými inštitúciami), tak budete musieť prečkať aj takúto dobu.

Vrátiť musím vtedy… a toľko…

Ako sme už na začiatku načali, krátkodobé pôžičky majú kratšiu dobu splatnosti. Hlavne, čo sa týka súm do 350 eur. Vtedy sa lehota splatnosti začína od 15 dní, a podľa výšky požičanej sumy sa môže vyšplhať na 31 dní. Pri vyšších sumách, ktorých vybavenie trvá dlhšie, v porovnaní so sumami do 350 eur, máte k dispozícii na splatenie viac mesiacov, v niektorých prípadoch až 80.

Ak je vám 15 resp. 31 dní málo, máte možnosť si splatnosť vašej predĺžiť. Ale len za podmienky, že zavoláte tomu, kto vám ju sprostredkoval. Je potrebné uviesť, že niektorí poskytovatelia si za prolong určujú poplatky, iní to majú zadarmo. Krátkodobá pôžička, resp. jej splatná suma sa môže veľmi navýšiť, ak sprostredkovateľa neupovedomíte o fakte, že požičanú sumu nesplatíte do daného termínu. Bude potrebné zaplatiť pokutu. A pokiaľ to nebude vopred stanovená fixná suma, tak to bude nejaké percento z požičanej sumy. Preto dbajte na to, aby ste mali z čoho vrátiť už vtedy, ak žiadate o peniaze.

Okrem poplatku za prolong, a penalizáciu za omeškanie splátky sa vaša splatná suma môže navýšiť kvôli úrokovej sadzbe. Opäť raz platí, že každý poskytovateľ si sám stanovuje výšku úrokov, a teda u viacerých sa môžete stretnúť s rozdielnymi číslami. Úrok sám o sebe, je číslo uvedené v percentách, ktoré vám priblíži o koľko eur viac budete musieť k vašej eventuálnej požičanej sume pripočítať, a teda aj zaplatiť. Na trhu sa môžete stretnúť aj s takými ponukami, ktoré vám ručia, že vaša prvá krátkodobá pôžička bude s 0%-ným úrokom.

Kritéria pri krátkodobých pôžičkách nie sú až také naročné ako pri inom type pôžičiekPožičajú aj mne?

Hoci nevieme, kto presne ste, dovolíme si tvrdiť, že požičajú aj vám. Prečo? Pretože napríklad také krátkodobé pôžičky pre nezamestnaných sú otvorené práve nezamestnaným. Ale samozrejme aj zamestnaným, ktorých prekvapili nečakané výdaje, a potrebujú ich zaplatiť okamžite, no ich výplata príde až o týždeň. Pri nižších čiastkach nemusíte dokladovať príjem, čo rozširuje okruh žiadateľov o dôchodcov, študentov, či ženy ma materskej. Čo môžu jednotliví poskytovatelia krátkodobej pôžičky potrebovať, je váš približný mesačný príjem, ale bez dokladovania.

Podľa spôsobu vybavenia rozlišujeme:

-online

Už podľa názvu vieme usúdiť, že budú dostupné na internete. Poskytovateľov je hneď viacero. Každý si určuje vlastné podmienky, no ich hlavnou výhodou je, že o krátkodobé pôžičky online spôsobom môžete požiadať v pohodlí domova, hocikedy sa vám zachce a budete potrebovať.

cez sms

Relatívne nový spôsob žiadania financií, krátkodobé pôžičky cez sms, vás privedie k peniazom vďaka vášmu mobilného telefónu. Rovnako ide o typ rýchlych pôžičiek, ku ktorému vám stačí vyhľadať si jej poskytovateľov, číslo sms, ako aj tvar sms žiadosti.

Máte viac otázok? Prípadne chcete vypočítať Váš úrok? Pomôže vám stránka tu.

Pôžička ihneď

Ak potrebujete pôžičku ihneď, tak si vybavte peniaze cez internet, je to najrýchlejšia možnosťPôžička ihneď je typ rýchlej pôžičky, poskytovaný primárne nebankovými spoločnosťami, o ktorú môže požiadať prakticky každý. Prívlastok „rýchla“ je ale stále nepresný, pretože vás tento typ pôžičky dokáže priviesť k peniazom oveľa rýchlejšie ako rýchle. Povedzme si bližšie o obmedzeniach, ktoré so sebou prináša, rovnako aj to, kto o ňu môže požiadať.

Prečo ma takýto názov?

Odpoveďou nebude jedna veta, pretože dôvodov je hneď viacero. Vyššie sme už načrtli, že ide rýchlejší než rýchly typ pôžičky. V skutočnosti je rýchle vypísanie žiadosti pôžičky, jej posúdenie a rovnako aj doručenie peňazí. Vypísať žiadosť môže trvať cca 5-10 minút, podľa toho, ako ste zbehlí v strojopise. Poskytovatelia pôžičiek sa snažia posudzovať žiadosti čo najpromptnejšie. Môže to byť rovnako 5-10 minút, no v ojedinelých prípadoch to môže byť aj viac, maximálne však niekoľko hodín. Nasleduje odpoveď, či vám bola schválená alebo zamietnutá. O niekoľko minút nastane chvíľa, na ktorú ste čakali, a to je doručenie vašej pôžičky ihneď na účet. Keďže hlavnou črtou tohto úveru je jeho expresnosť, peniaze by vám mali prísť už do 10 minút. Ak by nastali nejaké problémy, doručenie môže trvať dlhšie, no v maxime pár hodín. Online je len jeden z spôsobov, ako o ňu možno požiadať. O ostatných spôsoboch si povieme nižšie (sms, telefonát). Podrobnejšie sa o týchto úveroch a ich úrokoch v EÚ môžete dozvedieť aj na tejto nemeckej stránke.

Koľko eur mi môže prísť na účet do 10 minút?

Sú finančne limitované, v porovnaní s ostatnými pôžičkami, a teda sú určené iba na “menšie“ výdavky, ako napr. menšia oprava auta, nákup oblečenia. Konkrétne sa môžeme baviť o sume od 25 eur do 350 eur. Tento limit je daný preto, aby si vás nebankové spoločnosti nemuseli oťukávať, čo len zvýhodňuje tento typ pôžičky. Pri vyšších sumách by aj bankový prevod mohol trvať dlhšie, než len 10 minút, čím by sme už nemohli hovoriť o pôžičke ihneď.

Splatnosť – aká je na výber?

Keďže je dostupná v nižších sumách, tak aj splatná doba bude o niečo kratšia. Podľa výšky požičanej sumy to môže byť už 5 dní, najvyššia možná doba splatnosti bez poplatku je do 31 dní. Spojenie „bez poplatku“ sme zamiešali naschvál, pretože poplatky spojené s dobou splatnosti sa priplichtia v prípade, že chcete dobu vrátenia predĺžiť, nech je to z akéhokoľvek dôvodu.

O nadbytočných poplatkoch by sa dalo hovoriť aj v prípade úrokovej sadzby alebo RPMN, kde tieto údaje percentuálne vyjadrujú, koľko z vašej pôžičky ihneď preplatíte. Úrok narastá, ak pôžičku nesplatíte do vopred stanoveného termínu. Vtedy sa je možné baviť aj o pokute z omeškania splácania.

Je viacero spôsobov ako získať pôžičku, no online formuláre prinášajú najviac výhod pre žiadateľaSpôsoby žiadosti

Online pôžička ihneď nie je jediný spôsob, ako je možné požiadať o peniaze. Môžete využiť aj váš mobilný telefón, a nie len na telefonovanie, ale aj na ďalší spôsob požiadania, a tým je sms. Sms pôžička zaznamenáva v posledných mesiacoch postup smerom nahor. Klienti ju využívajú hlavne preto, že o ňu môžu požiadať hocikedy aj bez toho, aby mali prístup na internet. Potrebné však bude nájsť si sprostredkovateľov, ktorí poskytujú financie cez sms žiadosti (napr. Smscredits, Trilla …) a preskúmať ich podmienky. Do telefónu si poznačíte sms číslo, na ktoré má byť žiadosť odoslaná, ako aj správny tvar sms, aby nedošlo k neschváleniu žiadosti z dôvodu nesprávne vyplneného alebo chybného údaja. Niektorí poskytovatelia sms pôžičky ihneď však požadujú online registráciu, ktorá vám vytvorí používateľské konto s klientskym číslom, ktorým sa budete pri vašej nasledujúcej žiadosti o sms pôžičku ihneď identifikovať. V konečnom dôsledku je táto možnosť úspornejšia, pretože nemusíte do tela správy vypisovať kvantum informácií.

Možnosti doručenia

Všeobecne si môžete vybrať, či chcete peniaze na účet alebo na ruku. Na účet je dostupná prakticky u všetkých poskytovateľov pôžičiek ihneď, zatiaľ čo na ruku je z trošku problematickejšieho súdka. Samozrejme, rozhodne netvrdíme, že neexistujú, ale opäť je potrebné vykonať prieskum. Pôžička ihneď na ruku je prístupná hlavne v pobočkách nebankových subjektov, prípadne ju doručí k vám domov ich zamestnanec.

Kto môže požiadať?

Nie je o nich núdza, pretože si väčšina žiadateľov uvedomuje, že o ňu môžu požiadať aj oni. Aké špeciálne typy žiadateľov zahŕňajú pôžičky ihneď?

V prvom rade, je tu možnosť pre tých, ktorí sú bez práce. Ty pre nezamestnaných je skutočne dostupný nezamestnaným. Dôkazom je, že nie je nutné dokladovať príjem. Jednoducho vypíšte jednotlivé body žiadosti a pôžička pre nezamestnaných ihneď vám bude za istých podmienok schválená do 10 minút.

Ďalej je veľmi vyhľadávanou aj pôžička pred výplatou, ktorej cieľom je pomôcť tým, ktorí sa ocitli v náročnejšej finančnej situácii, hoc prácu majú. Nečakané výdavky vedia prekvapiť každého. Našim navrhovaným riešením je práve úver pred výplatou, ktorá vás nepríjemností dokáže zbaviť do 10 minút.

Ak ste už niekedy mali pôžičku z nejakej (hlavne bankovej) inštitúcie, ale splácanie neprebiehalo hladko, je tu tzv. pôžička bez registra. Tento typ je vhodný pre tých, ktorí majú zápis v registri dlžníkov. Pôžičkové produkty s označením bez registra do tejto evidencie nenazerajú.

Posledná rada na záver: pri zvažovaní poskytovateľa pôžičky ihneď si kontrolujte jeho licenciu na stránke NBS, aby ste neostali nemilo prekvapení v deň lámania chleba.

Pôžičky, o ktorých možno ešte neviete

Výpočet mesačných splátok a to, či ich budete schopný splácať, by sa malo spraviť ako prvéJe vhodné začať vymedzením pojmu „pôžička“. Všeobecne je to druh služby, kedy sa konkrétny predmet poskytne do užívania druhej osobe, ktorá ho však musí vo vopred určený termín vrátiť. V dnešnej dobe si pod týmto pojmom väčšina opýtaných predstaví finančnú pôžičku, a teda úver. Pri peňažnej sú dôležité ďalšie 2 pojmy, a to dlžník a veriteľ. V prípade, ak si peniaze, ale aj hocičo iné od niekoho požičiate, stávate sa automaticky dlžníkom. Veriteľ je osoba alebo inštitúcia, ktorá dané prostriedky poskytuje jeho/jej budúcim dlžníkom. Úvery predstavujú široké rozmedzie produktov, ktoré variujú podľa toho, koľko si chcete požičať, za akú krátku resp. dlhú dobu dané financie potrebujete, kedy chcete splatiť a podľa sociálneho statusu, a teda zamestnania. V nasledujúcich líniách sa pozrieme na presnejšie rozdelenie podľa jednotlivých kritérií.

Okrem jednotlivcov je vo všeobecnosti možné požiadať o úver dva typy spoločností. Bankové a nebankové spoločnosti. Dá sa povedať, že sa stále akosi stránime nebankových spoločností, ktorých názov v nás vzbudzuje nedôveru. V skutočnosti je však oveľa ľahšie získať úver práve od nich ako žiadať bankovú pôžičku, ktorá si kladie, niekedy až prehnané nároky. Tak napríklad: žiadateľ musí mať stabilný príjem, kontrolujú register dlžníkov, potrebné je dokladovať príjem, niekedy aj účel úveru. Pri nebankových nemusíte mať pravidelný príjem (závisí od výšky žiadanej sumy), bez registra sa hodia tým, ktorí sa nejakým pričinením ocitli v evidencii dlžníkov. Rovnako pri mnohých nebankových subjektoch sú pôžičky bez dokladovania príjmu, či účelu.

Okrem týchto rozdielových vlastností vyššie zmienených inštitúcií možno hovoriť aj o iných faktoch, ako sú výška požičanej sumy, ktorá je pri bankových spoločnostiach možno vyššia, ale veľmi ťažko získateľná. Nebankové pôžičky ponúkajú svojim klientom sumu od 25 eur do 34 000 eur, a to za oveľa prijateľnejších podmienok. Doba splatnosti je pri bankových dlhšia, keďže predpokladajú zákazníkov, ktorí žiadajú o väčšie sumy. Siaha až do niekoľkých rokov splácania. Nebankové sú, podľa výšky požičanej sumy, splatné už od 5 dní. Na vybavenie úveru sa všeobecne čaká kratšie pri nebankových spoločnostiach, ktoré vám sú schopné posúdiť žiadosť a odoslať peniaze už do niekoľkých minút. Bankové inštitúcie sú v tomto zdĺhavejšie, a vybavovanie môže trvať niekoľko dní, až týždňov.

Pri výbere pôžičky sa zamerajte na údaj RPMNBadateľný rozdiel u oboch spoločností je práve vo výške úrokovej sadzby, ako aj v RPMN. Nebankové pôžičky sú považované za zdieranie, kvôli vyššiemu úroku (vyššiemu oproti bankovým úverom). Pravda je taká, že všetko závisí od toho, ako si to nastaví klient, ako aj od konkrétnych spoločností. Ak sa rozhodnete splácať najnižšiu možnú sumu, najdlhší možný čas, tak je logické, že požičanú sumu môžete preplatiť až niekoľkonásobne. Sú však také nebankové spoločnosti, ktoré sa zaväzujú rešpektovať rovnakú úrokovú sadzbu, čiže by ste až toľko nepreplatili. A práve tieto spomínané preplatky sú vysvetlenie spojenia „úroková sadzba“ alebo aj „úrok“. RPMN je percento, ktoré je v porovnaní s úrokom o čosi vyššie, pretože zahŕňa úrok, ako aj ostatné poplatky s pôžičkou spojené za obdobie jedného roka.

Všetko má svoju cenu a objektívne môžeme povedať, že nebankové úvery si túto cenu určili vo výške úroku, pretože ponúkajú nižšie sumy, s kratšou dobou splácania a sú dostupnejšie oveľa širšej vrstve obyvateľstva v porovnaní s bankovými pôžičkami, ktoré požičiavajú oveľa vyššie sumy, aj keď nižším úrokom, ale s dlhou dobou splatnosti, pri ktorej by ste v konečnom dôsledku preplatili viac, než pri nebankovej, a ešte k tomu nie sú dostupné takému okruhu ako nebankové pôžičky.

Samozrejme, všetko je o naštudovaní ponúk, ktoré sú vám k dispozícii. Bankové spoločnosti pôsobia dôveryhodnejšie, pretože sa o nich často rozpráva, majú mnoho pobočiek a máme pocit, že sú pod permanentnou kontrolou. Je to pravda, ale čo málokto vie, je to, že pod kontrolou sú aj nebankové subjekty (a možno ešte viac ako bankové). Ak nemáte dôveru v nejakú konkrétnu nebankovú inštitúciu, jej serióznosť si môžete overiť na internetovej stránke Národnej banky Slovenska. My vám z vlastnej skúsenosti odporúčame web, ktorý pracuje len s overenými a serióznymi poskytovateľmi nebankových pôžičiek (ako aj bankových). Potenciálnym záujemcom umožňuje prehľadné porovnania jednotlivých subjektov.

Žiadosť a rôzne metódy

Postulovať možno: osobne v pobočke banky/nebankovky, telefonicky, online, sms správou.

Doba splácania úveru

Podľa dĺžky splácania rozlišujeme:

krátkodobé pôžičky: do 6000€, splatnosť od 15 dní do niekoľko mesiacov, poskytujú ich hlavne nebankovky, bez papierovania, napr. Cetelem, Home Credit, Provident…

klasické/dlhodobé : do x00 000€, splatnosť od mesiace po roky, poskytované hlavne bankovkami, nižšia úroková sadzba, veľa dokladovania, náročné podmienky, napr. VÚB, mBank, Cetelem…

Rýchle pôžičky Vám prinesú financie na účet od 10 minút do 24 hodínrýchle: do 6000€, splatnosť 15 dní až mesiace, poskytujú ich hlavne nebankovky, oproti krátkodobým pôžičkám je vaša žiadosť preverená rýchlejšie, ako aj čas doručenia peňazí je kratší

pôžičky ihneď: do 350€, splatnosť 5 – 31 dní, peniaze do 10 minút na účet

sms: do 500€, splatnosť 15 – 31 dní, na účte do max 72 hodín

Pri všetkých typoch máte v prípade problémov so splácaním možnosť predĺžiť splatnú dobu, alebo odložiť splátku. Je možné, že táto služba bude spoplatnená. Poplatky jednotlivých spoločností sa líšia.

Pri posledných troch typoch je vám ponúkaná možnosť vyhnúť sa pri prvej žiadosti úroku. Rovnako ide o pôžičky bez dokladovania účelu, bez dokladovania príjmu a bez registra. Pozitívnym je aj okruh vyhovených žiadateľov : nezamestnaní, dôchodcovia, ženy na materskej, ale aj pracujúci pred výplatou.

Refinancovanie úverov

V prípade, že ste dlžníkmi vo viacerých bankových/nebankových spoločnostiach, ponúka sa vám ďalšia možnosť, a to je konsolidácia úverov. Jednoducho vezmete všetky vaše súčasné pôžičky a spojíte ich do jednej. Väčšinou ide o pôžičku s lepším úrokom a kratšou dobou splácania. Podrobne si však treba naštudovať jednotlivé ponuky, pretože refinancovanie úverov nie je vždy výhodnejšie.

Podľa iných kritérií:

 • bez dokladovania príjmu – väčšinou ide o nebankové úvery, pre tých ktorí sa boja, že kvôli nízkym príjmom im nebude poskytnutá požadovaná suma
 • bez registra – pre tých, ktorí už mali nejaké záväzky; v prípade, že ste nesplácali, ocitli ste sa, laicky povedané, na zozname neplatičov, do ktorého nahliadajú všetky bankové spoločnosti, a teda aj vaše šance na schválenie ďalšej žiadosti rapídne klesajú; hlavne nebankové
 • bez ručenia – vhodné pre tých, ktorí nemajú čím ručiť alebo sa boja ručiť; túto variantu umožňujú hlavne nebankovky, niektoré bankovky
 • bez dokladovania účelu– peniaze jednoducho potrebujete, a nechcete sa nikomu spovedať. Špeciálny typ je americká pôžička – poskytuje vysokú sumu, bez dokladovania, bez registra, no dlhšie sa vybavuje a je nevyhnutné ručiť nehnuteľnosťou

Toto rýchle delenie sme popísali veľmi stručne. Ak máte záujem o pôžičkách vedieť čo najviac, obráťte sa buď na stránku alebo tu.

Refinancovanie úveru nemusí byť vždy sa správna cesta

Konsolidáciou Vašich pôžičiek môžete ušetriť pomerne veľa eúr na mesačnej splátkeRefinancovanie úveru je vhodné pre ľudí, ktorí sú dlžníkmi vo viacerých pôžičkových inštitúciách. Je to spôsob, akým si jednotlivec dokáže zjednodušiť celkové bytie, a to práve vďaka jednej splátke. Znamená to, že konsolidáciou za vás splatí všetky vaše terajšie pôžičky s tým, že už budete dlžný len tej jednej spoločnosti, prostredníctvom ktorej ste si zvolili túto možnosť, a to všetko s výhodnejšou úrokovou sadzbou.

Spomeňme aj to, že keď budete počuť niečo ako prefinancovanie úveru, konsolidačná pôžička alebo aj konsolidácia úverov, to všetko je synonymum pre refinancovanie úveru.

Jedna splátka, jeden dátum splatnosti, jeden veriteľ!

Refinancovanie alebo aj táto konsolidácia online predstavuje pre vás a pre váš mozog vypustenie niekoľkých rôznych dátumov a rozdielnych výšok splátok. Všetky vaše pôžičky budú spojené do jednej, a teda pamätať si musíte len jeden dátum, a to je dátum splatnosti a jednu splátku, teda sumu, ktorú by ste mali v pravidelných mesačných intervaloch splácať už len jednému veriteľovi. Okrem toho, že budete mať len jednu splátku, a teda celkovo menej splácania, tak okrem toho, že sa zbavíte záväzku viacerých pôžičiek, je dokonca vysoká šanca, že ak využijete konsolidáciu úverov, celú dobu splácania môžete skrátiť až o niekoľko rokov.

Nižšia úroková sadzba!

Ešte nedávno si bankové, ako aj nebankové spoločnosti účtovali nehorázne úroky za pôžičky, kedy ľudia prichádzali o tisíce eur (korún). Ako konkurencia narastala, tak sa znižovali aj ponúkané úroky. Mnoho ľudí bolo v takej situácii, že boli nútení si zobrať viacero pôžičiek, a všetky s nevýhodným úrokom. To dalo priestor pre vznik konsolidácie úverov, ktorá rozhodne ušetrí mnoho vašich zbytočne preplatených financií.

Ak máte viacero pôžičiek, z každej musíte zaplatiť úrok. V konečnom dôsledku to môžu byť aj stovky eur (ak nie tisícky). Ak sa rozhodnete pre refinancovanie úverov, je viac ako pravdepodobné, že preplatíte oveľa menej eur, ako by to bolo v prípade splácania viacerých nezávislých pôžičiek, a to práve vďaka ich spojeniu.

Úrok na Vašich pôžičkách je mnohokrát zbytočne vysoký, no práve to dokáže vyriešiť refinancovanie úveruKonsolidácia úverov z gauča!

Ak si myslíte, že potrebujete absolvovať mnoho stretnutí, a premárniť mnoho času, tak vás uisťujeme, že ste na omyle. V dnešnej dobe si už môžete cez internet z pohodlia domova vybaviť akúkoľvek pôžičku, tak prečo nie refinancovanie? Jednotlivé spoločnosti si uvedomujú, že priemerný Slovák je pracovne vyťažený, a mnohokrát sa pracovná doba bankových spoločností začína po tom, ako prídete do roboty a končí pred tým, ako z roboty vychádzate. Aj preto vám je umožnené požiadať o konsolidáciu úverov v hocakom čase, a teda aj o polnoci! Je možné, že pri skúmaní rôznych poskytovateľov, ktorí umožňujú refinancovanie úverov, natrafíte na takých, ktorí si vyžadujú osobné stretnutie, a teda nie je možné ich uzavrieť online.

Nemusí byť vždy vhodné.

Napriek mnohým výhodám, ktoré refinancovanie so sebou prináša, nie je vždy výhodné sa k nemu prikloniť. Najvýhodnejšie na konsolidáciu úverov je obdobie tesne pred koncom doby fixácie vašej pôžičky alebo po skončení doby fixácie. Prečo? Pretože v tomto období vám vaša banka zašle nový návrh zmluvy, v ktorom môže navrhnúť zmenu výšky úroku, v drvivej väčšine ide úrok smerom nadol, to znamená, že je pre vás výhodnejší. Samozrejme, ak máte viacero pôžičiek, ťažko vystihnúť rovnakú dobu konca fixácie u každej zvlášť, pokiaľ ste nezvolili rozdielne doby fixácie, ktorých koniec by pripadal rovnako na každú a jednu. Ak by sa vám to vyplatilo aj po prepočítaní celkových nákladov, potom nemáte nad čím uvažovať. Návrh vašej banky môžete prijať a podpísať, alebo odmietnuť a zaslať žiadosť. Je veľmi pravdepodobné, že aj vaša banka poskytuje konsolidáciu úverov, ktorá môže byť v konečnom dôsledku výhodnejšia, než vám navrhovaná ponuka.

Ak by ste sa predsa len rozhodli využiť refinancovanie úveru skôr, ako vám skončí doba fixácie, nie je vylúčené, že to bude sprevádzané väčšími (či menšími) poplatkami za predčasné splatenie dlhoročného úveru.

Pri refinancovaní úverov je potrebné brať do úvahy aj iné fakty. Ako napríklad nanovo vykonaný posudok znalca o hodnote nehnuteľnosti, ktorou ručíte, a to môže presiahnuť aj 100 eur. Niektorí poskytovatelia konsolidácie úverov si účtujú poplatok za poskytnutie úveru, ktoré sa síce udáva v nízkych percentách, ale v prepočte môžete prísť o stovky eur. Ďalším faktom, ktorý by ste mali pri prefinancovaní úveru brať do úvahy je poplatok za oficiálne vyčíslenie dlhu v starej banke. Tento poplatok nie je nejaká nalinkovaná suma, každý poskytovateľ si určuje sám výšku poplatku, no všeobecne sa pohybuje od 7 eur do 120 eur. Poplatok sa účtuje aj za vydanie súhlasu so zápisom záložného práve, ktorý dosahuje aj 125 eur.

Viac o tom, na čo si dávať pri refinancovaní úverov pozor, sa môžete dočítať aj na tejto stránke.

Refinancovanie úveru poskytujú…

Okrem bankových inštitúcii refinancovanie úverov umožňujú aj tie nebankové. Veľmi dôležité je aj v tejto veci vykonať prieskum, keďže ide o vaše financie a vaše záväzky. Všeobecne sú výšky úrokov veľmi podobné, ale sú aj také inštitúcie ponúkajúce prefinancovanie úveru, ktorých výška úrokovej sadzby je bezkonkurenčne najlepšia. Ak nemáte náladu na podrobné preskúmania, môžete využiť služby nezávislého finančného poradcu alebo internetové nástroje umožňujúce automatické porovnanie všetkých dostupných konsolidácií.

Na Slovensku máme viacero poskytovateľov takéhoto finančného produktu. Napríklad Poštová banka, ktorá dokáže vaše mesačné splátky znížiť až o 55 eur! Ďalej môžete o refinancovanie požiadať aj VÚB, Slovenskú sporiteľňu, Unicredit…Spomedzi nebankových subjektov, ktorí poskytujú konsolidáciu úverov môžeme zmieniť Cetelem. Je na vás rozhodnúť sa.