PZP pre nákladný automobil: Ako získať najlepšiu ponuku pre váš kamión

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre všetkých vlastníkov vozidiel, vrátane nákladných automobilov, známych aj ako kamióny. V tomto článku sa pozrieme na to, ako získať najlepšiu ponuku PZP pre váš nákladný automobil a na čo sa sústrediť pri porovnávaní ponúk.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre nákladné automobily

Cena PZP online pre nákladné automobily sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov, ako sú:

 1. Typ a hmotnosť nákladného automobilu: Veľkosť, hmotnosť a nosnosť vášho kamióna ovplyvňujú cenu PZP. Ťažšie a väčšie nákladné automobily zvyčajne vyžadujú vyššie poistné.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Rovnako ako pri osobných automobiloch, aj pri nákladných automobiloch platí, že vodiči s viac skúsenosťami a starším vekom často získavajú nižšie ceny PZP.
 3. Používanie nákladného automobilu: Cena PZP sa môže líšiť podľa toho, ako a kde používate svoj nákladný automobil. Napríklad, ak ho používate pre medzinárodnú dopravu alebo na prepravu nebezpečných materiálov, môže to zvýšiť cenu poistného.
 4. Bezpečnostné opatrenia a zariadenia: Kamióny s dodatočnými bezpečnostnými opatreniami, ako sú alarmy, sledovacie zariadenia alebo pokročilé asistenčné systémy, môžu získať nižšie ceny PZP.

Ako nájsť najlepšiu ponuku PZP pre váš nákladný automobil

 1. Porovnajte rôzne poisťovne: Využite porovnávacie webové stránky alebo navštívte stránky jednotlivých poisťovní, aby ste porovnali ich ponuky PZP pre nákladné automobily. Vyberte si poisťovňu, ktorá ponúka najlepšie ceny a služby pre vaše potreby.
 2. Zvážte balíčky poistenia: Niektoré poisťovne ponúkajú balíčky, ktoré zahŕňajú PZP spolu s inými typmi poistenia, ako je havarijné poistenie alebo poistenie majetku. Tieto balíčky môžu priniesť úsporu oproti samostatnému získaniu jednotlivých poistení.
 3. Využite dostupné zľavy: Poisťovne často ponúkajú zľavy pre zákazníkov, ktorí splnia určité požiadavky, ako napríklad dlhodobých klientov, spoločnosti s viacerými vozidlami alebo vodičov, ktorí absolvujú školenia v bezpečnej jazde. Zistite, aké zľavy sú vám k dispozícii a či na ne máte nárok.
 4. Prehodnoťte svoju situáciu: Ak sa vaše okolnosti zmenili, môže to mať vplyv na cenu vášho PZP. Napríklad, ak ste zmenili svoju obchodnú činnosť, mali by ste informovať svoju poisťovňu a zistiť, či to ovplyvní vašu cenu PZP.
 5. Negociujte s poisťovňou: Ak nájdete lepšiu ponuku od konkurenčnej poisťovne, môžete sa pokúsiť vyjednať lepšie podmienky so svojou súčasnou poisťovňou. Mnohé poisťovne sú ochotné prispôsobiť sa, aby si udržali zákazníkov.

Pri výbere PZP pre váš nákladný automobil je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú cenu poistného. Dôkladným porovnávaním ponúk a zohľadnením dostupných zliav, balíčkov poistenia a zmien vo vašej situácii môžete nájsť najlepšiu ponuku pre váš kamión. Nezabudnite komunikovať so svojou poisťovňou, pokiaľ sa vaše okolnosti zmenia, aby ste zabezpečili správne pokrytie a udržali si čo najnižšiu cenu PZP pre váš nákladný automobil.

PZP: Tabuľka cien a ako nájsť najlepšiu ponuku

Pri hľadaní povinného zmluvného poistenia (PZP) je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú cenu poistného. V tomto článku sa dozviete, aké faktory ovplyvňujú cenu PZP a ako nájsť najlepšiu ponuku pre vaše vozidlo.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP

Pri určovaní ceny PZP poisťovne zohľadňujú rôzne faktory, medzi ktoré patria:

 1. Typ vozidla: Ceny PZP sa líšia podľa typu vozidla, značky, modelu a objemu motora. Vo všeobecnosti platí, že čím väčšie a výkonnejšie vozidlo, tým vyššie poistné.
 2. Vek a skúsenosti vodiča: Mladí a začínajúci vodiči často platia vyššie poistné, pretože majú vyššie riziko nehôd.
 3. Miesto bydliska: Vodiči žijúci v mestských oblastiach, kde je väčšia hustota premávky, zvyčajne platia vyššie poistné než tí, ktorí žijú v menej zaťažených oblastiach.
 4. Používanie vozidla: Poisťovne zohľadňujú aj to, ako často a na aký účel vozidlo používate. Vodiči, ktorí jazdia veľa kilometrov alebo používajú vozidlo na pracovné účely, môžu čeliť vyšším poistným.
 5. História poistenia a škôd: Vaša história poistenia a škôd môže tiež ovplyvniť cenu PZP. Vodiči s dlhodobou históriou bez škôd zvyčajne získavajú lepšie ceny na poistnom.

Ako nájsť najlepšiu ponuku PZP

Pri hľadaní najlepšej ponuky PZP postupujte nasledovne:

 1. Porovnajte ponuky: Navštívte webové stránky poisťovní alebo porovnávacie portály, kde nájdete tabuľku cien PZP pre rôzne poisťovne. Porovnajte ponuky a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a rozpočtu.
 2. Zvážte zľavy: Poisťovne často ponúkajú zľavy pre dobrých vodičov, členov určitých skupín alebo vodičov, ktorí absolvujú školenia v bezpečnej jazde. Zistite, aké zľavy sú vám k dispozícii a či na ne máte nárok.
 3. Zvážte balíčky poistenia: Niektoré poisťovne ponúkajú balíčky poistenia, ktoré zahŕňajú PZP spolu s inými typmi poistenia, ako je havarijné poistenie alebo poistenie majetku. Zvážte, či by pre vás bolo výhodné získať viac druhov poistenia od jednej poisťovne.
 4. Prehodnoťte svoju situáciu: Ak sa vaše okolnosti zmenili, môže to mať vplyv na cenu vášho PZP. Napríklad, ak ste sa presťahovali do oblasti s menším rizikom dopravných nehôd, mali by ste informovať svoju poisťovňu a zistiť, či to ovplyvní vašu cenu PZP.
 5. Negocujte s poisťovňou: Ak nájdete lepšiu ponuku od konkurenčnej poisťovne, môžete sa pokúsiť vyjednať lepšie podmienky so svojou súčasnou poisťovňou. Mnohé poisťovne sú ochotné prispôsobiť sa, aby si udržali zákazníkov.

Pri výbere PZP je dôležité zohľadniť rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú cenu poistného. Tabuľka cien PZP vám môže pomôcť porovnať ponuky a nájsť najlepšiu ponuku pre vaše vozidlo. Nezabudnite zohľadniť zľavy, balíčky poistenia a prípadné zmeny vo vašej situácii, ktoré môžu mať vplyv na cenu PZP. Dôkladným preskúmaním možností a vyjednávaním s poisťovňami môžete ušetriť peniaze na svojom povinnom zmluvnom poistení.

PZP pre prívesný vozík: Ako zabezpečiť poistenie pre váš príves

Pri vlastníctve a používaní prívesného vozíka je dôležité mať platné povinné zmluvné poistenie (PZP). V tomto článku sa dozviete, prečo je PZP dôležité pre prívesné vozíky, ako získať najlepšiu ponuku a aké sú povinnosti vlastníka prívesného vozíka.

Dôležitosť PZP pre prívesné vozíky

PZP je povinné pre všetky motorové vozidlá, vrátane prívesných vozíkov. PZP chráni vás a ostatných účastníkov cestnej premávky pred finančnými následkami, ak spôsobíte dopravnú nehodu. Poistenie kryje škody spôsobené tretím stranám, ako napríklad zranenia alebo poškodenie majetku.

Ako získať PZP pre váš prívesný vozík

 1. Porovnanie ponúk: Navštívte webové stránky poisťovní alebo porovnávacie portály, aby ste získali prehľad o dostupných ponukách PZP pre prívesné vozíky. Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a vyberte si tú, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
 2. Vyplnenie žiadosti: Vyplňte online žiadosť o PZP pre váš prívesný vozík, kde poskytnete údaje o prívese, ako sú značka, model a hmotnosť, a o vás ako o vlastníkovi.
 3. Uzavretie zmluvy: Po obdržaní ponuky od poisťovne uzavrite zmluvu a zaplaťte poistné. Pre istotu si skontrolujte podmienky zmluvy a uistite sa, že rozumiete rozsahu poistenia.

Povinnosti vlastníka prívesného vozíka

Ako vlastník prívesného vozíka máte určité povinnosti:

 1. Udržiavať platné PZP a mať doklad o poistení pri sebe pri používaní prívesného vozíka.
 2. Pri zmene vlastníka alebo zrušení registrácie prívesného vozíka informovať svoju poisťovňu a príslušné úrady.
 3. Dodržiavať zákony a predpisy týkajúce sa prívesných vozíkov a ich prevádzky.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutnou súčasťou vlastníctva a prevádzky prívesných vozíkov. Zabezpečuje finančnú ochranu pre vás a ostatných účastníkov cestnej premávky v prípade dopravnej nehody. Pri hľadaní PZP pre váš prívesný vozík je dôležité porovnať rôzne ponuky a vybrať poisťovňu, ktorá ponúka najlepšie ceny a služby pre vaše potreby.

Nezabudnite dodržiavať svoje povinnosti ako vlastník prívesného vozíka, vrátane udržiavania platného PZP, informovania poisťovne a úradov o zmene vlastníka alebo zrušení registrácie vozidla, a dodržiavania príslušných predpisov. Týmto krokom zabezpečíte svoju bezpečnosť a zodpovednosť na ceste, ako aj chránite svoju investíciu do prívesného vozíka.

PZP pre motocykle: Ako chrániť svoju dvojkolesovú investíciu

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel, vrátane motocyklov, motorky alebo skútrov. V tomto článku sa dozviete, čo PZP pre motocykle zahŕňa, ako získať najlepšiu ponuku a aké sú základné povinnosti vlastníka dvojkolesového vozidla.

PZP a dvojkolesové vozidlá: Prečo je to dôležité?

PZP chráni vás a ostatných účastníkov cestnej premávky pred finančnými následkami, ak spôsobíte dopravnú nehodu. PZP kryje škody spôsobené tretím stranám, ako napríklad zranenia alebo poškodenie majetku. Je dôležité mať PZP aj pre motocykle a skútre, pretože aj tieto vozidlá predstavujú riziko na cestách.

Ako získať PZP pre svoju motorku alebo skúter

 1. Porovnanie ponúk: Navštívte webové stránky poisťovní alebo porovnávacie portály na PZP online, aby ste získali prehľad o dostupných ponukách na PZP pre motocykle. Hľadajte poisťovne, ktoré sa špecializujú na dvojkolesové vozidlá, aby ste získali najlepšiu cenu a krytie.
 2. Vyplnenie formulára: Vyplňte žiadosť o PZP pre svoju motorku alebo skúter, kde poskytnete údaje o vozidle, ako je značka, model a objem motora, a o vás ako o vlastníkovi.
 3. Uzavretie zmluvy: Po obdržaní ponuky od poisťovne uzavrite zmluvu a zaplaťte poistné. Pre istotu si skontrolujte podmienky zmluvy a uistite sa, že rozumiete rozsahu poistenia.

Povinnosti vlastníka motocykla alebo skútra

Ako vlastník motocykla alebo skútra máte určité povinnosti:

 1. Udržiavať platné PZP a mať doklad o poistení pri sebe počas jazdy.
 2. Pri zmene vlastníka alebo zrušení registrácie vozidla informovať svoju poisťovňu a príslušné úrady.
 3. Dodržiavať zákony a predpisy týkajúce sa dvojkolesových vozidiel a ich prevádzky.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležitou súčasťou vlastníctva a prevádzky motocyklov, motorky a skútrov. Zabezpečuje finančnú ochranu pre vás a ostatných účastníkov cestnej premávky v prípade dopravnej nehody. Pri hľadaní PZP pre svoje dvojkolesové vozidlo je dôležité porovnať rôzne ponuky a vybrať poisťovňu, ktorá ponúka najlepšie ceny a služby pre vaše potreby.

Nezabudnite dodržiavať svoje povinnosti ako vlastník dvojkolesového vozidla, vrátane udržiavania platného PZP, informovania poisťovne a úradov o zmene vlastníka alebo zrušení registrácie vozidla, a dodržiavania príslušných predpisov. Týmto krokom zabezpečíte svoju bezpečnosť a zodpovednosť na ceste, ako aj chránite svoju investíciu do motocykla alebo skútra.

Výpoveď PZP: Ako ukončiť povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovené poistenie pre všetkých držiteľov motorových vozidiel. Môže však prísť čas, keď budete chcieť ukončiť svoje PZP, napríklad pri predaji vozidla alebo pri zmene poisťovne. V tomto článku sa dozviete, ako správne vypovedať PZP a aké sú dôležité termíny a postupy, ktoré musíte dodržiavať.

Dôvody na výpoveď PZP

Medzi bežné dôvody na výpoveď PZP patrí:

 1. Predaj alebo darovanie vozidla
 2. Zmena poisťovne kvôli lepšej ponuke z PZP online
 3. Zrušenie registrácie vozidla

Postup pri výpovedi PZP

Ak sa rozhodnete vypovedať svoje PZP, postupujte nasledovne:

 1. Získajte výpovedný formulár: Navštívte webovú stránku svojej poisťovne alebo zastavte sa na pobočke a získajte výpovedný formulár. Formulár môže byť k dispozícii aj na stiahnutie na webe poisťovne.
 2. Vyplňte výpovedný formulár: Poskytnite všetky potrebné údaje, vrátane údajov o vozidle a vašich osobných údajov, ako aj dôvod výpovede. Dôkladne si prečítajte pokyny a podmienky.
 3. Podpíšte a odošlite výpovedný formulár: Podpíšte výpovedný formulár a odošlite ho svojej poisťovni. Môžete ho poslať poštou alebo osobne doručiť na pobočku poisťovne. Uistite sa, že si necháte potvrdenie o doručení výpovede.
 4. Dodržiavajte výpovednú lehotu: Výpovedná lehota pre PZP je zvyčajne 1 mesiac, čo znamená, že poistenie sa ukončí o mesiac po doručení výpovede. Počas tejto doby musíte naďalej platiť poistné.

Dôležité termíny a upozornenia

 • Výpoveď PZP môžete podať kedykoľvek počas trvania poistnej zmluvy. Výpovedná lehota začína plynúť dňom doručenia výpovede poisťovni.
 • Počas výpovednej lehoty je potrebné udržiavať platné PZP, pretože jazda bez poistenia je nezákonná a môže viesť k pokutám alebo iným sankciám.
 • Ak plánujete zmeniť poisťovňu, uistite sa, že uzavriete novú poistnú zmluvu ešte pred skončením starej. Takto zabránite obdobiu bez poistenia.
 • Po ukončení PZP pri predaji alebo darovaní vozidla je potrebné informovať aj dopravný inšpektorát o zmene vlastníka vozidla.
 • Ak zrušíte registráciu vozidla, nezabudnite informovať svoju poisťovňu, aby mohla ukončiť poistenie. V niektorých prípadoch môžete byť oprávnení na vrátenie časti už zaplateného poistného.

Výpoveď PZP môže byť potrebná v rôznych situáciách, ako napríklad pri zmene poisťovne, predaji vozidla alebo zrušení registrácie vozidla. Dodržiavajte správny postup pri vypovedaní PZP a dodržujte výpovednú lehotu, aby ste sa vyhli problémom súvisiacim s jazdou bez platného poistenia. Nezabudnite informovať príslušné úrady o zmene vlastníka alebo zrušení registrácie vozidla a udržujte si prehľad o platnosti svojho PZP.

Havarijné poistenie: Ochrana vášho vozidla pred nepredvídanými udalosťami

Havarijné poistenie je dobrovoľná forma poistenia, ktorá poskytuje ochranu pre váš automobil v prípade poškodenia alebo straty v dôsledku rôznych udalostí. Tento článok vám poskytne prehľad o tom, čo havarijné poistenie zahŕňa, ako si ho môžete vybrať a prečo by ste mali zvážiť jeho uzavretie.

Rozsah krytia havarijného poistenia

Havarijné poistenie poskytuje krytie pre škody na vašom vozidle spôsobené rôznymi príčinami, vrátane:

a) Dopravné nehody: Havarijné poistenie pokrýva škody na vašom vozidle spôsobené dopravnou nehodou, či už ste boli vinný alebo nie.

b) Prírodné živly: Škody spôsobené prírodnými živlami, ako sú búrky, povodne, požiare alebo zosuvy pôdy, sú zahrnuté v havarijnom poistení.

c) Krádež: Havarijné poistenie kryje stratu alebo poškodenie vozidla v dôsledku krádeže alebo pokusu o krádež.

d) Vandalizmus: Poškodenie vozidla spôsobené úmyselnými činmi tretích osôb, ako je napríklad vandalizmus, je tiež kryté havarijným poistením.

e) Stret so zverou: Havarijné poistenie pokrýva škody na vozidle spôsobené stretom so zverou, ako sú srnky alebo diviaky.

Výber havarijného poistenia

Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť nasledujúce faktory:

a) Úroveň krytia: Zvažte, aký typ krytia potrebujete. Môžete si vybrať medzi základným krytím (napr. len pre krádež) alebo komplexným krytím, ktoré zahŕňa široké spektrum udalostí.

b) Franchíza: Franchíza je suma, ktorú musíte zaplatiť pri každej poistnej udalosti, než poisťovňa pokryje zvyšok nákladov. Vyššia franchíza môže znamenať nižšiu cenu poistného, ale môže sa tiež premeniť na vyššie náklady.

Ako porovnávať ponuky havarijného poistenia

Pri hľadaní najlepšej ponuky havarijného poistenia je dôležité porovnať niekoľko faktorov:

a) Cena poistného: Zistite, koľko budete musieť zaplatiť za poistenie. Porovnajte ceny rôznych poisťovní a zvážte, či sú v súlade s úrovňou krytia, ktorú potrebujete.

b) Povest poisťovne: Skúmajte reputáciu poisťovní, s ktorými uvažujete o uzavretí poistenia. Pozrite sa na recenzie od ostatných zákazníkov a zistite, aké sú skúsenosti s riešením poistných udalostí a zákazníckou podporou.

c) Dodatočné výhody: Niektoré poisťovne ponúkajú dodatočné výhody, ako napríklad asistenčné služby, zľavy na opravy alebo úhradu nákladov na náhradné vozidlo. Zistite, aké výhody sú zahrnuté v ponuke a či sú pre vás dôležité.

Ako uzavrieť havarijné poistenie

Ak ste sa rozhodli uzavrieť havarijné poistenie, postupujte nasledovne:

a) Vyplňte žiadosť: Poskytnite potrebné údaje o vašom vozidle a o vás ako vlastníkovi vozidla. Tieto údaje môžu zahŕňať značku a model vozidla, rok výroby, objem motora, výkon a podobne.

b) Zvoľte si úroveň krytia a franchízu: Na základe vašich potrieb si vyberte úroveň krytia a franchízu. Majte na pamäti, že vyššia franchíza môže znamenať nižšiu cenu poistného, ale aj vyššie náklady pri poistnej udalosti.

c) Uzavrite zmluvu: Po odsúhlasení ponuky a overení všetkých údajov uzavrite zmluvu s vybranou poisťovňou. Poistnú zmluvu si dôkladne prečítajte a uistite sa, že rozumiete všetkým podmienkam.

d) Zaplaťte poistné: Zaplaťte poistné v súlade s podmienkami zmluvy. Poistenie začína platiť od dátumu uvedeného v zmluve, za predpokladu, že bolo zaplatené poistné.

Havarijné poistenie je dobrovoľná forma poistenia, ktorá chráni vaše vozidlo pred škodami alebo stratou v dôsledku rôznych udalostí. Pri výbere havarijného poistenia je dôležité zvážiť úroveň krytia, franchízu a cenu poistného. Porovnávajte ponuky od rôznych poisťovní a zohľadnite ich reputáciu a dodatočné výhody, ktoré ponúkajú.

Keď sa rozhodnete pre najlepšiu ponuku, vyplňte žiadosť, uzavrite zmluvu a zaplaťte poistné. Uistite sa, že rozumiete všetkým podmienkam zmluvy a starostlivo sledujte platnosť poistenia.

Havarijné poistenie vám môže poskytnúť pokoj mysle a finančnú ochranu v prípade, že sa vaše vozidlo poškodí alebo stratí. Zvážte uzavretie havarijného poistenia, aby ste boli chránení pred nepredvídanými udalosťami a udržali si svoj automobil v optimálnom stave.

PZP online ako najlepšia alternatíva poistenia

Online porovnávače cien sú čoraz obľúbenejšiePoradil vám niekto, aby ste si povinné zmluvné poistenie hľadali na internete? Alebo ste tu len z vlastnej zvedavosti? Každopádne bol tento krok veľmi správny, pretože cena cez online PZP z Uzavripzp je tá najlacnejšia, ktorú dokážete nájsť. S konkrétnymi dôvodmi nášho tvrdenia vás oboznámime nižšie. Teraz si však povedzme, prečo tento typ poistenia nezanedbávať. Zákonné poistenie by ste nemali vynechať zo zoznamu vašich povinností hlavne z toho dôvodu, že ho určuje zákon. Vzťahuje sa na:

 • motorové vozidlá s evidenčným číslom (automobil, motocykel),
 • nemotorové vozidlá s evidenčným číslom (prívesný vozík)
 • ako aj na niektoré motorové vozidlá bez evidenčného čísla (vysokozdvižné vozíky, špeciálne poľnohospodárske prístroje).

Snažte sa nezanedbať ani jeden typ poistenia vozidla a takisto sa snažte kontrolovať dátumy konca vašich súčasných poistení.

V prípade, že poistenie nemáte uzatvorené a budete kontrolovaný hliadkou Policajného zboru, tá vás môže pokutovať. A to čiastkami vyššími ako býva suma za ročné povinné zmluvné poistenie. A to nie je všetko. Pretože ak s nepoistením vozidlom spôsobíte dopravnú nehodu a škodu jednému alebo viacerým vozidlám, okrem tejto škody budete musieť zaplatiť aj pokutu za nerešpektovanie zákonných nariadení. Takéto pokuty môžu presiahnuť aj milióny eur. Preto sa neulakomte na zopár desiatok eur a pre vaše dobro si toto poistenie uzatvorte čo najskôr. Teda ak ho stále ešte nemáte.

Najlacnejšie PZP na auto je online

Ak hľadáte najlacnejšie poistenie auta, sústreďte sa prvotne na PZP online. Stačí ak si kliknete na označený odkaz a uistíte sa, že naše tvrdenie nie je vôbec prehnané. Budete presmerovaný na stránku, ktorá spolupracuje s niekoľkými poisťovacími spoločnosťami. Funguje tak, že po zadaní niekoľkých údajov ohľadom vozidla, ktoré chcete poistiť, vám systém vygeneruje porovnanie poistenia auta jednotlivých poisťovní. Z nich si môžete vybrať také, ktoré vám najviac vyhovuje. PZP online môžete vyskúšať len tak, zo zvedavosti, to znamená, bez toho, aby ste boli nútený si nejaké poistenie cez kalkulačku zvoliť. Jedine takto prídete na všetky jeho výhody. Ak váhate nad tým, či ho vyskúšať, hoci aj nezáväzne, poskytneme vám dva hlavné dôvody, prečo sa spoliehať práve na tento spôsob požiadania o povinné zmluvné poistenie auta.

Cez internet dnes vybavíte prakticky všetkoPZP online je výhodné, pretože ušetrí váš čas. Koľko pobočiek poisťovacích spoločností sa nachádza vo vašom meste? Jedna alebo dve? Alebo možno žiadna? Ak by ste chceli zistiť cenové ponuky viacerých agentúr, zabralo by vám to nielen niekoľko hodín času, ale aj niekoľko dní, ak plánujete jednotlivé stretnutie absolvovať po príchode z práce. Treba brať do úvahy aj fakt, že aj spoločnosti majú istú otváraciu dobu, zatiaľ čo s PZP online sa nemusíte strachovať, že vám zabuchne dvere pred nosom. Týmto spôsobom si môžete o vaše zákonné poistenie auta požiadať doslova aj o polnoci. Do jedného jediného formulára vypíšete niekoľko údajov týkajúcich sa vášho vozidla a do 10 minút máte presné porovnanie jednotlivých ponúk z viacerých poisťovacích spoločností. Ostane vám už len sa rozhodnúť, ktoré poistenie je pre vás výhodnejšie.

Ušetrí nielen peniaze…

PZP online je najlacnejšie a okrem iného ušetrí vaše peniaze aj z iného hľadiska. Každý pracovník v kamennej pobočke poisťovacej spoločnosti vám bude tvrdiť, že to ich poistenie je najlacnejšie a najlepšie. Ak si nepochodíte aj ostatných, nebudete vedieť, či to je pravda alebo nie. Alebo stačí, ak sa spoľahnete na PZP online, ktoré vám toto tvrdenie vyvráti, prípadne potvrdí. Po zadaní údajov o vozidle vám vybehne porovnanie povinného zmluvného poistenia, ktoré vám dokáže, že to isté poistenie sa môže v jednotlivých spoločnostiach líšiť až v stovkách eur. Hľadáte najlacnejšie poistenie na Fiat? Alebo na Mitsubishi? Alebo na inú značku? Jednoznačne ho získate online.

Vyššie sme sa zmienili o tom, že PZP online ušetrí vaše peniaze aj z iného hľadiska. Z akého? Táto úspora súvisí s úsporou času, a to konkrétne s cestovaním do kamenných pobočiek, ktoré môže opäť predstavovať finančné straty buď za dopravu verejným dopravným prostriedkom alebo autom. Takže neušetríte „len“ niekoľko stoviek za samotné poistenie auta, ale ešte aj niekoľko desiatok eur za ušetrenú cestu. Tak prečo nevyužiť tento šetrný spôsob požiadania?

Porovnanie PZP

PZP online funguje na základe porovnania jednotlivých ponúk poisťovacích spoločností. Do formulára na stránke, ku ktorej sme vám dali prístup vo vyššie označenom linku, treba vpísať niekoľko údajov, pomocou ktorých vám budú vypočítané jednotlivé ponuky spoločností. Ide o údaje ohľadom vozidla, ktoré chcete poistiť, ako aj o údaje o majiteľovi vozidla.

V prvom rade si musíte vybrať typ vozidla, a to či ide o:

 • osobný automobil do 3,5 tony,
 • o motocykel,
 • o prívesný vozík
 • alebo o dodávku do 3,5 tony.

Ďalej nasleduje vypísanie konkrétnejších údajov ako napr.:

 • miesto, kde sa momentálne vozidlo nachádza,
 • účel jeho využitia,
 • počet kilometrov najazdených za rok,
 • značka a model vozidla,
 • rok jeho výroby,
 • najväčšia prípustná hmotnosť,
 • prevádzková hmotnosť,
 • objem a výkon motora
 • lebo aj typ paliva vozidla.

V druhom kroku, ale stále v tom istom formulári, je potrebné vypísať údaje o vás resp. o majiteľovi vozidla, ktoré chcete poistiť:

 • dátum narodenia,
 • dátum získania vodičského preukazu,
 • číslo tohto preukazu,
 • či ste už niekedy spôsobili nejakú nehodu, ak áno, ako dlho ste už žiadnu nehodu nemali,
 • mesto a PSČ miesta, kde bývate.

Cenu poistenia tieto údaje neovplyvňujú, až na spôsobenú nehodovú udalosť, no môžu ju ovplyvniť napríklad to, či máte dieťa do 15 rokov, účet v OTP banke, či platíte nejaký iný druh poistenia, odkedy chcete, aby poistenie auta platilo, prípadne či máte už niekde dané vozidlo poistené.

Oplatí sa teda?

Po vyplnení všetkých údajov len kliknete na „porovnať ceny“ a o niekoľko sekúnd vám vybehne viacero ponúk na vaše vozidlo. Z nich si môžete, ale nemusíte, vybrať tú, ktorá sa vám najviac pozdáva. Kliknete na danú ponuku a vypíšete vašu mailovú adresu, na ktorú vám bude doručený návrh zmluvy, jej podmienky, údaje na zaplatenie poistného, ako aj zelená karta, ktorá však bude platiť len 30 dní. Do tejto doby je potrebné toto poistenie zaplatiť, ináč zanikne. Ak ste už poistenie zaplatili, do niekoľkých dní vám bude poštou doručená originál zelená karta, s ktorou už môžete vaše vozidlo naplno využívať aj v zahraničí.

Presvedčili sme vás o výhodách online žiadosti? Ak nie, viac informácií si môžete naštudovať tu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3842 , ktorá sa takisto venuje tejto populárnej téme, akou je PZP online.

PZP kalkulačka a výpočet ceny

Kalkulačkou vyrátate cenu v každej z poisťovní

Počuli ste už niekde o nástroji PZP kalkulačka? Ak nie, tak v tomto článku sa dozviete, čo to je a ak áno, možno vám povieme niečo nové. Ale určite vám povieme, ktorá je najlepšia a najpresnejšia. Takže zvykneme ju nazývať aj poistná, pretože tento nástroj sa bude týkať výpočtu ceny povinného zmluvného poistenia. Pomocou tohto nástroju si môžete vypočítať cenu poistenia na:

Všetko toto a ešte viac vám poskytne aj pzp kalkulačka. Je zameraná špeciálne na poistenia rôzneho druhu. Hlavne ak sa tento typ poistenia chystáte v najbližšej, ale aj vo vzdialenej dobe uzavrieť.

Aké sú dôvody pre jej využitie?

Prečo využiť práve túto a nie inú? Hneď z viacerých dôvodov. Dúfame, že presvedčia aj vás, keďže už presvedčili mnoho zákazníkov, ktorí túto voľbu neoľutovali. Dokonca ju pozitívne ohodnotili priamo na vyššie zmienenej stránke.

výpočet ceny PZP s kalkulačkouPrvým dôvodom je, že si nemusíte zisťovať jednotlivé ponuky osobne v každej a jednej pobočke, pretože určite každú a jednu pobočku neprejdete. A tým vás nechceme podceňovať, ale sme realistickí, pretože, niekedy je problematické zájsť už len do jednej pobočky. A ak si predstavíte, že ten istý rozhovor máte absolvovať hneď niekoľkokrát, nie je to vôbec príjemná predstava.

Hlavne, ak viete, koľko času vám zaberie prejsť osobne všetky tieto pobočky. Nejde o hodiny, ale niekedy môže ísť aj o dni. Pretože otváracia doba poisťovní je cez bežný pracovný týždeň maximálne do 17:30. Tým sa už prispôsobujú pracujúcim ľuďom, ktorí väčšinou končia okolo 16:00-17:00. Takže prejsť viac poisťovní za hodinu je veľmi náročné. Hlavne, ak nie sú situované pri sebe, prípadne sa nachádzajú v rozdielnych mestách. Niekedy sa môže stať, že niektoré poisťovne pracujú aj sobotňajšie ráno. Ale ak bývate v odľahlejších častiach Slovenska, dostať sa do mesta v sobotu ráno môže byť veľmi problematické. Alebo aj úplne nereálne.

Kalkulačka na výpočet ceny PZP

Skúste a vypočítajte si PZP na auto poistnou kalkulačkou, práve tak získate najlacnejšie ponuky. Vďaka nej si nemusíte odopierať toľko voľného času, pretože zistiť ponuky jednotlivých poisťovacích agentúr si môžete z pohodlia vášho domova online, o hociktorej hodine a v hociktorý deň, a to vďaka internetu, ktorý má v súčasnosti už skoro každá domácnosť. Keďže táto stránka spolupracuje s viacerými poisťovňami, výpočet a ceny rôznych poisťovní vám vygeneruje naraz. Takže si ich môžete porovnať bez toho, aby ste si jednotlivé ceny zapisovali a následne porovnávali. Ceny z viacerých poisťovní máte pekne pod sebou, prípadne vedľa seba.

Ďalším dôvodom, prečo využiť tento nástroj je, že kalkulačka vám urobí objektívny výpočet pzp. Zistíte teda, ktoré poistenie je skutočne to najlacnejšie a koľko eur môžete v jednotlivých poisťovniach ušetriť. Je až dych vyrážajúce, keď si predstavíte, že totožné poistenia, to znamená poistenia jedného konkrétneho typu vozidla v rozdielnych poisťovniach, sa môžu líšiť až v stovkách eur. Pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť peniaze púšťať do luftu, je toto veľmi dôležitá informácia. A práve kalkulačka vám tieto jednotlivé rozdiely ukáže. Okrem toho si tento výpočet môžete vykonať aj bez toho, aby ste si nejaké poistenie vybrali. Možno ste len zvedavý a chcete vedieť, či neexistuje niečo lacnejšie.

Ušetrené peniaze môžete minúť na niečo inéAké údaje si poistná kalkulačka cez internet žiada?

Také ako kamenné pobočky poisťovní. Bude potrebná zadať nielen údaje o vozidle, ale aj niektoré údaje o majiteľovi vozidla. Začneme s tým, aké údaje o vozidle si máte na výpočet ceny pzp prichystať:

 • ako prvé je to okres/mesto, kde sa momentálne vozidlo nachádza,
 • účel jeho využitia,
 • počet kilometrov najazdených za rok,
 • značka,
 • model a rok výroby vozidla,
 • najväčšia prípustná hmotnosť,
 • prevádzková hmotnosť,
 • objem a výkon motora
 • ako aj typ paliva tohto vozidla.

Údaje o majiteľovi, ktoré sú potrebné, hoci aj pre nezáväzný výpočet sú tieto:

 • dátum narodenia
 • a dátum získania vodičského preukazu,
 • ako aj sériové číslo tohto preukazu.
 • Ďalej je dôležité zadať, či ste už niekedy spôsobili nejakú nehodu.
 • V prípade, že áno, ako dlho ste už bez nehody.

Zadať je potrebné aj mesto a PSČ miesta, kde bývate. Cenu pzp môžu ovplyvniť aj nasledujúce fakty: či máte dieťa do 15 rokov, či vlastníte účet v OTP banke, či platíte nejaký iný druh poistenia (domová poistka, životná poistka…), odkedy chcete, aby poistenie auta platilo a prípadne či máte už dané vozidlo poistené v inej poisťovni.

Dostanem aj zelenú kartu?

Ak vám pzp kalkulačka vypočítala takú cenu, nad ktorou nechcete váhať, stačí, ak na danú ponuku kliknete a môžete automaticky požiadať danú poisťovňu o poistenie. Dopíšete niekoľko potrebných údajov a na vašu mailovú adresu vám bude doručených niekoľko dokumentov, vrátane zelenej karty, s ktorou môžete legálne používať vozidlo. Bez zelenej kartičky je pohybovať sa po ceste nebezpečné, pretože v prípade kontroly vám hrozia vysoké pokuty. Daná karta je platná 30 dní, a teda dovtedy musíte zaplatiť výšku poistného, ináč vám poistenie zanikne. Po zaplatení vám bude na vašu domácu adresu doručená originál zelená karta, s ktorou môžete vaše vozidlo používať aj za hranicami Slovenska.

Boli pre vás informácie dostatočné? Ak nie, kliknite si buď na vyššie uvedenú stránku alebo na tento odkaz, ktorý sa rovnako venuje téme PZP kalkulačka.

Poistenie auta online

Nestrácajte zbytočne čas a šetrite financieOdkedy už hľadáte vhodné poistenie auta? Deň? Týždeň? Či viac? Tak teraz už môžete pátranie ukončiť, pretože v tomto článku vám povieme, kde nájdete nielen vhodné, ale to najvhodnejšie a najlacnejšie poistenie auta má Uzavripzp. Možno ste už pochodili niekoľko poisťovní a jednotlivé ponuky sa vám až tak nepáčili. Prípadne máte nejakého favorita. Ale pokiaľ si nezistíte všetky ponuky na trhu, neodporúčali by sme vám uzavrieť takú, s ktorou nie ste úplne spokojný. Po prípade, ak hľadáte najlacnejšie riešenie, neuzatvárajte nič, ak nemáte istotu, že práve tá ponuka je tá naj. Dnes vám ponúkame také, ktoré splní každé vaše očakávanie. Kliknite si na označený link a iný spôsob už ani nebudete chcieť využiť. Budete presmerovaný na stránku, ktorá vám ponúka online ponuky od rôznych sprostredkovateľov poistenia.

Poistenie online a jeho porovnanie

Prečo sa niektorí žiadatelia obracajú na online ponuky? Pretože online poistenie je jednoduchšie, zaberá menej času a takisto vám ponúka aj finančnú úsporu. Namiesto toho, aby ste chodili od pobočky k pobočke, stačí, aby ste sa vo vašom byte presunuli na miesto, kde máte váš počítač a prístup na internet. Zadáte si stránku, akú chcete, my vám však z vlastných skúseností odporúčame stránke, ktorá vám ušetrí ešte viac času. Plus máte možnosť priamo v nej požiadať o poistenie viacerých druhov motorových vozidiel vo viacerých poisťovniach.

Od Vášho stola vybavite všetky náležitostiKoľkokrát ste už žiadali o poistenie auta?

Raz, viackrát? A aký spôsob ste využili? Poistenie online alebo osobné stretnutie? Ak osobné stretnutie, viete, že pochodiť viacero pobočiek zaberá veľmi veľa času. Jedno sedenie môže zabrať aj polhodiny. Ak máte v pláne prejsť minimálne tri alebo štyri, len samotné konzultácie vám zaberú okolo dvoch hodín času, nehovoriac o presune sa do jednotlivých pobočiek, hlavne ak sa nenachádzajú v meste vášho bydliska, prípadne v meste práce. A čo tak online spôsob? Zapnúť počítač, vyhľadať nami odporúčanú stránku, zadať jednotlivé údaje a počkať na porovnanie pzp vám nezaberie ani 20 minút! Na jednej stránke budete mať zobrazené výsledky viacerých poisťovní, presne na typ vozidla, ktorý máte v záujme poistiť. Namiesto hodín, ktoré by ste trávili chodením po poisťovaniach, môžete buď po práci oddychovať alebo ho tráviť inými, príjemnejšími činnosťami.

Ako vás môže poistenie auta online finančne namotivovať?

Veľmi jednoducho. Šetrí váš účet hneď z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je ušetrenie niekoľkých eur za cestu do pobočky. Či už pôjdete vlastným alebo verejným prostriedkom, môže vás to ochudobniť o niekoľko eur. Neochudobní vás o žiadne úspory, keďže táto služba nie je spoplatnená a platíte len pripojenie na internet, ktoré je platené paušálne. V druhom rade vás môže namotivovať to, že prostredníctvom poistenia online zistíte, ktoré je skutočne to najlacnejšie na trhu. Nemusíte viesť polemiky, či vám jednotliví poskytovatelia klamú alebo hovoria pravdu, že práve ten produkt, ktorý vám ponúkajú, je to najlepšie a najlacnejšie. Práve vďaka online spôsobu si ich rečnícku schopnosť aj preveríte. Tak neváhajte už ani sekundu a využite porovnanie ceny. Zistíte, že rovnaké typy poistenia auta alebo iného vozidla sa môžu líšiť až v stovkách eur.

Prečo využiť porovnanie poistenia auta?

Porovnanie poistenia auta bolo špeciálne vyvinuté pre ľudí, ktorí neradi strácajú čas a ktorí sú už aj tak viac ako dosť časovo vyťažení na to, aby chodili osobne po všetkých poisťovniach. Porovnanie poistenia auta funguje na báze porovnania ponúk viacerých poisťovní. Do formulára na stránke vypíšete niekoľko údajov, ktoré sa týkajú vozidla, ktoré chcete poistiť. Môžete porovnávať ceny za automobil do 3,5 tony, motocykle, prípojné vozidlo do 750 kg, ako aj dodávku do 3,5 tony. Okrem toho treba zadať údaje o vozidle, ktoré nájdete aj v technickom preukaze vozidla. Ide konkrétne o tieto: miesto, kde sa momentálne vozidlo nachádza, účel jeho využitia, počet kilometrov najazdených za rok, značka a model vozidla, rok jeho výroby, najväčšia prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť, objem a výkon motora, ale aj typ paliva vozidla.

Vypíšte všetky potrebné údajePovinne musíte vypísať nielen údaje o vozidle, pretože cenu poistenie auta, ale aj iného druhu vozidla, ovplyvňuje aj to, kto vozidlo vlastní a kto ho bude používať, teda vaša osoba, ak ste zároveň majiteľom vozidla, ktoré chcete poistiť, resp. ktorého rozdielne finančné ponuky chcete porovnať.

Ide o údaje ako:

 • dátum narodenia majiteľa,
 • dátum získania jeho vodičského preukazu,
 • číslo tohto preukazu,
 • či ste už niekedy spôsobili nejakú nehodu, ak áno, ako dlho odvtedy ste bez nehody,
 • mesto a PSČ miesta, kde bývate.

Cenu poistenia ovplyvňuje hlavne fakt ohľadom spôsobenia nehodovej udalosti a bezškodového stavu. Formulár si vyžaduje vyplniť aj také údaje, ako napríklad:

 • či máte dieťa do 15 rokov,
 • či máte účet v OTP banke,
 • či platíte nejaký iný druh zabezpečenia,
 • ale aj odkedy chcete, aby poistenie auta, prípadne iného vozidla platilo
 • alebo či máte už niekde dané vozidlo poistené (v prípade, že s aktuálnym nie ste spokojný a hľadáte nové, výhodnejšie resp. lacnejšie riešenie).

Čo nasleduje po zadaní údajov?

Po zadaní všetkých týchto údajov si necháte vypočítať jednotlivé ceny. Výpočet môže trvať niekoľko sekúnd, ale zistenie viacerých cien sa to oplatí. Ak sa vám niektoré pozdáva, priamo v zobrazenom výsledku môžete požiadať oň. Dodáte niekoľko údajov o vás, ako napríklad vašu mailovú adresu, aby vám na ňu mohla daná poisťovňa zaslať návrh a podmienky zmluvy, údaje na zaplatenie, ako aj zelenú kartu, aby ste mohli vaše vozidlo legálne používať.

Táto zelená karta je však platná len 30 dní, čo je zároveň aj doba, kedy najneskôr musíte vaše poistenie zaplatiť. V opačnom prípade vaše zaniká a vy budete vaše vozidlo používať nezákonne, keďže poistenie auta je potrebné pre každý typ vozidla s evidenčným číslom, ako aj pre špeciálne vozidlá bez evidenčného čísla. Ak poistenie zaplatíte včas, poisťovňa vám doručí poštou originál zelenú karta. Zelená karta je nevyhnutná aj vtedy, ak plánujete cesty do zahraničia.

Všetky vyššie zmienené fakty sú poskytnuté v skratke, aby sme vás nezaťažovali prílišnými informáciami. Rovnako stránka, ktorú sme vám pre najlacnejšie poistenie odporúčali, je overená mnohými zákazníkmi, ktoré na nej zanechali aj pozitívne ohlasy, čo si môžete aj sami overiť. Chcete predsa len ešte viac objektívnych informácií? Viacej v ďalších článkoch.